För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Är 0 i aktiekapital en bra idé?

Publicerad 7 dec 2023
Ett avskaffande av kapitalkravet för aktiebolag kräver lagändringar på andra områden.

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Maria Mattsson Mähl, vd på utbildnings- och matchningsföretag Alpha CE, en ny inriktning i politiken för jobb och företagande: ”Vårt land kan inte fastna i en arbetsmarknadspolitik som är riggad för en tillverkningsindustri som skapades under början av 1900-talet.” Bland annat föreslår hon att bolagsformen Enskild firma avvecklas och bolagsformen Aktiebolag utvecklas, genom att slopa kravet på aktiekapital. 

Ja till sänkt aktiekapitalskrav 

I debattartikeln skriver Maria Mattsson Mähl att ”Medlemsorganisationen Företagarna har länge drivit frågan om ett slopat aktiekapital.” Det är ett påstående som inte stämmer.  

− Jag vill förtydliga att Företagarna inte har förordat ett totalt slopande av aktiekapitalskravet. Däremot tillstyrkte vi sänkningen från 50 000 kronor till 25 000 kronor, som beslutades 2019, och noterade då att allt fler länder i Europa slopat kravet eller sänkt det till en euro, säger Patrick Krassén, policyansvarig på Företagarna. 

Företagarnas remissyttrande över promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

Analysera konsekvenserna först  

Frågan om vilket aktiekapital som krävs har bäring på ett flertal juridiska områden, till exempel insolvensrätt och bolagsföreträdares personliga ansvar. Ett avskaffande av kapitalkravet skulle därmed kräva samtidiga lagändringar på andra områden. 

− Företagarna instämmer helt i Maria Mattsson Mähls ambition om att vitalisera företagandet genom framåtsyftande reformer. Sverige riskerar annars att fastna i stagnation. För att sådana reformer ska vara hållbara måste de dock föregås av robusta konsekvensanalyser. Företagarna står alltid beredda att bidra till det arbetet, säger Patrick Krassén. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna