podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Skapa inga ”hovleverantörer” till det offentliga

Publicerad 21 apr 2023
Nu när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur bör de offentliga beställarna bli bättre på att utforma sina upphandlingar så att fler och mindre företag får chansen att leverera.

Offentliga beställare sitter på en stor köparmakt – sammanlagt 800 miljarder kronor årligen. Bland många av dem finns även ett motstånd mot att tänka nytt, av rädsla för att göra fel och att hamna i krångliga och utdragna överprövningsprocesser.

Småföretagarvänlig upphandlingspolicy.

”Man använder sig gärna av tidigare upphandlingsdokument och duplicerar krav i kommande upphandlingar, krav som i sin tur kanske har kopierats”, skriver Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens, i en expertkommentar på branschsajten Inköpsrådet.se.

Upphandlingsskolan, för dig som vill vinna fler affärer med det offentliga.

Ge fler chans att delta i offentlig upphandling 

Kommuner behöver vara snälla jättar. 

Även om större mångfald av leverantörer i kontrakten kan leda till högre transaktionskostnader för de offentliga upphandlarna så blir kostnaderna sedda ur ett bredare samhällsperspektiv högre av att inte ge fler chans att delta i offentlig upphandling.

”Min vädjan och mitt budskap till offentliga beställare är att de nu mer än kanske någonsin behövs. Låt oss fördela de 800 miljarderna på ett sådant sätt att vi inte skapar fler kungliga hovleverantörer till det offentliga, utan höjer blicken och ser värdet av att kunna bidra till fler leverantörers överlevnad i bistra tider!” skriver Magnus Johansson.

Fler nyheter från Företagarna