podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Midvinternattens las är hård

Publicerad 13 okt 2022
Förändringarna i arbetsrätten som nu börjat gälla är inget att fira, skriver Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt.
Lise-Lotte Argulander. Foto: Oskar Omne.

Hösten är här och med den kommer mörkret. Förutom avsaknaden av ljus innebär den också mycket annat som kan bli del av en mörk syn på samtiden och framtiden. Elpriserna skjuter i höjden, dieselpriset ökar och lågkonjunkturen sänker sitt täcke över Sveriges entreprenörer. Som om det inte vore nog har ändringarna i anställningsskyddslagen (las) börjat gälla den 1 oktober.

Det ligger i företagandets natur att tänka positivt, och en del ljus slinker i ärlighets namn in även när det gäller förändringarna i arbetsrätten. Nu ska alla företag oavsett storlek kunna undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist. Det är en liten ljusglimt i den övrigt så mörka tunneln som var menad att bli ”en modern las”. Av det som vi från Företagarna hade hoppats på ser vi nästan inget. De progressiva förslag som utifrån vad både januariöverenskommelsen och den följande statliga utredningen kom fram till kördes helt enkelt över av arbetsmarknadens parter när Svenskt Näringsliv, PTK och Kommunal lade fram sitt förslag om förändringar i las. 

Tidsbegränsade anställningar är viktiga

Svenska företag har numera en mycket begränsad möjlighet att anställa någon på tidsbegränsad anställning eftersom både längden på anställningstiden halverats samt att företrädesrätten till ny anställning inträder efter nio månader i den nya anställningsformen som heter särskild visstid (SÄVA). Det här är en enorm seger för framför allt de fackliga organisationerna som sedan åratal har varit irriterade över att arbetsgivare överhuvudtaget kan anställa på tidsbegränsade anställningar. Om de själva fick välja förefaller det troligt att de skulle vilja att det bara fanns tillsvidareanställningar. Konsekvenserna för svensk arbetsmarknad är svindlande.

Företagarna anser att arbetsmarknadens parter och framför allt Svenskt Näringsliv alltför lättvindigt sålde ut möjligheten att tidsbegränsat anställa någon. Det skedde på bekostnad av framför allt de små nystartade företagen som inte ännu nått en stabil verksamhet, men samtidigt behöver börja anställa. Denna förändring är ett steg tillbaka och den tillträdande regering borde reparera det misstaget omgående.

Bäddat för tolkningstvister

Det finns dock några fler ljusglimtar i den ”nya” las, exempelvis kom parterna överens om att anställningar ska upphöra efter uppsägningstidens slut även om en ogiltighetstalan väckts av den anställde. Tidigare löpte anställningen vidare tills tvisten lösts och arbetsgivaren tvingades betala lön under hela tvistetiden även om arbetstagaren inte arbetade. Nu ska anställningen upphöra (med några undantag) när uppsägningstiden tagit slut. Det är bra! 

Det som i media beskrivits som att ”nu blir det lättare att säga upp” är en sanning med modifikation. Saklig grund har ändrats till sakliga skäl, vissa omständigheter ska arbetsgivaren behöva ta mindre hänsyn till och de slipper betala lön under tvistetiden, men särskilt mycket ”lättare” har det nog inte blivit. Förarbetena är undermåliga och lämnar mycket utrymme för tolkningar som nu Arbetsdomstolen ska klura ut svar på. Vi kommer de följande åren troligen få se rätt många tvister angående hur ”nya” las ska tolkas och det gynnar inte företagens vilja att anställa. Och är det något vi kommer att behöva desperat mycket under de kommande åren så är det företag som vill och kan anställa fler.

Fler nyheter från Företagarna