podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ett steg närmare el-högkostnadsskydd i södra Sverige

Publicerad 27 okt 2022
Nu finns ett förlag på hur högkostnadsskyddet för elkonsumenter kan se ut, men alla bitar är inte på plats ännu och det finns frågetecken.
Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson och Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe håller pressträff. Foto: Skärmbild från sändningen på regeringen.se, där hela sändningen går att se i efterhand.

17 november: Klartecken för elprisstödet – med tak

Det högkostnadsskydd för elpriset som regeringen utlovat har nu kommit ett steg närmare att bli verklighet. På torsdagseftermiddagen höll statsminister Ulf Kristersson och energi- och näringsminister Ebba Busch pressträff i Rosenbad tillsammans med Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe. De berättade att myndigheten nu har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om att pröva en stödmodell, samt gjort en hemställan till regering om att ta fram en praktisk lösning på hur stödet kan betalas ut, eftersom Svenska Kraftnät inte har några relationer med slutkunderna.  

− Dagens besked från regeringen och Svenska kraftnät gör att företagare nu kan planera för den utlovade återbetalningen enligt Svenska kraftnäts modell, men återbetalningen riskerar att komma för sent, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.  

Kassorna sinar  

Både Ulf Kristersson och Ebba Busch påpekade att regeringen agerat skyndsamt från dag ett och att Svenska kraftnät arbetat snabbt och ligger före tidplan. De är medvetna om att många företag och privatpersoner väntar otåligt på inte bara besked utan även pengar på kontot.  

− Den akuta krisen för företagare handlar om att kassan här och nu inte räcker till och ett löfte om en engångsutbetalning vid ett ännu inte annonserat datum hjälper inte när datumet för när fakturan ska vara betald närmar sig, säger Johan Grip.  

Överväg anstånd med inbetalningar 

Ett sätt att hantera den akuta likviditetskrisen vore om regeringen meddelade att företag kan få anstånd med inbetalningar av skatt, som under pandemin, för att på så vis underlätta för företag som har svårt att få det att gå ihop innan stödet kan vara utbetalt.   

−  Vi förordar att Skatteverket får uppgiften att betala ut stödet via skattekontot för att snabba upp och förenkla processerna kring utbetalning. Regeringen bör också överväga möjligheten att återinföra anståndslagstiftningen som gällde under pandemin, säger Johan Grip. 

Nationellt referenspris  

I korthet handlar den föreslagna modellen för högkostnadsskydd om att stöd utgår med ett engångsbelopp för 2022 relaterat till ett nationellt referenspris på 75 öre per kWh. Företag och privatpersoner (alla elnätskunder som har abonnemang) får enligt modellen stöd utifrån skillnaden mellan referenspriset och snittpriset i det elområde där kunden finns. Det får till följd att endast företag och privatpersoner i de två södra elområdena, 3 och 4, får rätt till stöd i dagsläget. 

− Att stödet föreslås betalas ut baserat på ett referenspris och inte utifrån geografisk placering är viktigt. Skulle priserna stiga över referenspriset i norr skall även företag och hushåll i elområde 1 och 2 veta att de får stöd, säger Johan Grip. 

Hantera riskerna för brist  

Stödpengarna ska tas från intäkterna för överbelastning (kapacitetsavgifter). En del av dem har Svenska kraftnät redan använt i vanlig ordning till investeringar och för att sänka tariffer i systemet. Myndigheten bedömer att 55 miljarder kronor är lämpligt för högkostnadsskyddet. 

− Att stödet ska utformas som en ersättningsnivå baserat på historiska priser och förbrukning gör dessvärre att den prisdämpande effekten på förbrukning minskar om företag och hushåll förväntar sig att samma modell kommer att tillämpas för denna vinter. Det gör att vi riskerar en situation där priset förblir högt under längre perioder och brister kan i värsta fall uppstå. Den risken mildras dock av att elpriserna under denna vinter förväntas vara mycket höga och företag och hushåll har redan nu svårt att betala sina elräkningar. Ett retroaktivt stöd tidigast i december hjälper inte den som i slutet av november har en skyhög elräkning som de inte kan betala, säger Johan Grip.  

Vad händer nu? 

Det föreslagna stödet är tidsbegränsat och det som presenterades under torsdagens pressträff gäller stödet för 2022. Svenska Kraftnät kommer att återkomma senast den 15 november med besked om förslag för 2023. Det återstår även för Energimarknadsinspektionen att göra en oberoende prövning av den stödmodell som Svenska kraftnät och regeringen nu presenterat.  

 

 

 

Fler nyheter från Företagarna