För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

3 av 4 företagare drabbas av it-brott

Publicerad 31 okt 2022
En stor del av it-brotten mot företag sker i det tysta och anmäls aldrig. Det visar Företagarnas nya rapport Är det it-säkert?

I dag, på informationssäkerhetsmånadens sista dag presenterar Företagarna en ny undersökning om företagares utsatthet för it-relaterade brott, kontakter med polisen och åtgärder för att skydda företaget mot digital brottslighet.

Informationssäkerhetsmånaden är ett EU-projekt som i Sverige arrangeras av Myndigheten för samhällsberedskap och Polisen för att öka medvetenheten och kunskapen kring it-säkerhetsfrågor.

− Syftet med att göra denna undersökning är att belysa i vilken omfattning mindre företag i Sverige drabbas av it-brott och på vilket sätt den sortens utsatthet i sin tur kan påverka både företagare och anställda, såväl som samhället i stort, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företag.

Många it-brott sker i det tysta

Undersökningen visar att fler än 3 av 4 företagare är drabbade. På samma sätt som traditionella vardagsbrott urgröper företagarnas förtroende till rättsväsendet visar rapporten att många typer av it-brott alltmer blir just en vardagsfråga att hantera och acceptera på samma sätt som klotter eller skadegörelse.

− En stor del av it-brotten mot företag sker i det tysta och anmäls aldrig. Ibland för att det inte uppfattas som så allvarligt, ibland för att stigmat i att ha blivit lurad är stort", säger Pontus Lindström

Stort mörkertal 

Genom att undersöka företagarnas beteenden på internet såväl som deras inställning till området it-säkerhet är förhoppningen att undersökningen ska kunna sprida ljus över potentiella förbättringsområden i det brottsförebyggande arbetet, både på organisatorisk och nationell nivå. Samtidigt är det tydligt att det finns stor förbättringspotential i rättsväsendet när det kommer till hanteringen av it-brott. Detta gäller både de brott som anmäls och de som inte gör det.

− Anmälningsbenägenheten är förfärande låg, och mörkertalet med allt sannolikhet extremt stort. Det är samtidigt rationellt ur företagarens perspektiv om man ser till att enbart en procent av de brott som faktiskt anmäldes går till åtal. Denna onda cirkel måste brytas, säger Pontus Lindström.

Läs hela rapporten "Är det säkert?"

Hör Pontus Lindström berätta om rapporten:

 

Vad gäller saken?

Endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. På landsbygden endast en av fyra. En av tre företagare har blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren.

Prioritera brott mot företagare

Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera brott mot företagare. Att de inte gör det i dag bidrar till att företagare inte anmäler brott som de blir utsatta för. Straffrabatterna måste bort.

Alla företagare anmäler inte brott

Detta ger en verklighetsfrånvänd brottsstatistik som inte visar på den enorma utsatthet som företagare runt om i landet står inför.

Läs mer om vårt politiska arbete här:

Fler nyheter från Företagarna