För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stora värden skapas i små företag

Publicerad 16 jun 2022
För att nå högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste jobb- och värdeskapande uppmuntras i småföretag, skriver Philip Thunborg.
Philip Thunborg är Företagarnas expert på hållbarhetsfrågor särskilt kopplat till klimat- och miljöpolitik samt transport och infrastruktur. Foto: Oskar Omne.

Årets Småföretagsbarometer har nu släppts och med den skriver jag min sista krönika. Det känns bra att avsluta min tid på Företagarna med släppet av årets Småföretagsbarometer – Sveriges äldsta och största konjunkturundersökning för småföretag som används flitigt i hela organisationen. Den ger oss en unik inblick i företagens vardag, vilket hjälper oss att utveckla förslag på politik som tar vara på det enorma värde som skapas i Sveriges småföretag.

Vad har vi då sett i årets upplaga av barometern? Det ekonomiska läget bland företagen har återhämtat sig sedan fjolårets historiskt djupa nedgång och företagen ser ljust på framtiden. Återhämtningen har dock kantats av återkommande leveransstörningar och en tilltagande brist på rå- och insatsvaror, men också av snabbt stigande kostnadsökningar, vilket kan bli en växande utmaning under den närmaste framtiden.

Parera för ökade kostnader

Företagens framtidsplaner sker också under en osäker omvärldskonjunktur. Kriget i Ukraina och sanktioner mot Ryssland håller uppe de redan höga råvarupriserna och försvårar tillgången på rå- och insatsvaror, med risk för fortsatt höga produktionskostnadsökningar. En rekordstor andel företag planerar att höja sina försäljningspriser under det närmaste året, sannolikt för att kompensera sig för de stigande kostnaderna. För många företag kan det vara svårt att övervältra de stigande kostnaderna mot sina kunder – till exempel på grund av långa avtal – med risk för att företaget tvingas dra ned på produktionen eller vidta ytterligare kostnadsbesparingar.

En snabb penningpolitisk åtstramning under 2022, för att få ned den höga inflationen, ter sig alltmer sannolik och är ett tydligt skifte efter en lång period med sjunkande räntor och låg inflation. Stigande räntor kommer att ha en dämpande effekt på konsumtions- och investeringstillväxten, något som småföretagen måste ta höjd för. Sveriges småföretagare är dock problemlösare och innovatörer, de ger inte upp i första taget. Det har vi sett vid tidigare konjunkturnedgångar och vi har sett det under de senaste åren av pandemi.

Småföretagens stora betydelse

Företagare är av tufft virke, men blir inte sällan styvmoderligt behandlade trots att de har svarat för fyra av fem nya jobb i mer än 30 års tid. Fler personer arbetar i småföretag än i någon annan kategori av företag eller organisationer. Det är i småföretagen som många ungdomar får sitt allra första jobb och det är i småföretagen där den som är ny i Sverige ges möjligheten att integreras i det svenska samhället. Det är också i småföretagen som tekniska innovationer och klimatsmarta lösningar som exporteras världen över skapas. Exemplen är många och jag har själv fått se dem på nära håll under mina år på Företagarna.

En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. En bra början hade varit att sänka företagens kostnader, stärka konkurrenskraften och stödja företagandet i Sverige genom att säkra tillgången till kompetens, sänka kostnaden att anställa och att öka incitamenten att driva företag. På så sätt kan vi se till att Sveriges småföretag ges rätt förutsättningar att skapa jobb, bidra till välfärdsbygget och att växa. För när företag växer, växer Sverige.

Fler nyheter från Företagarna