podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Helt fel lösningar för att stoppa ekobrott

Publicerad 18 jul 2022
Ett starkt hot mot ett väl fungerande samhälle är den ekonomiska brottsligheten. Tyvärr verkar inte Sveriges politiker förstå hur ekonomisk brottslighet fungerar och föreslår helt fel lösningar.
Fel lösningar för att stoppa ekonomisk brottslighet, läs hela artikeln på SvD Debatt.

Om detta skriver den 17 juli Företagarna tillsammans med tre andra organisationer på SvD Debatt. Läs hela artikeln här 

De största och mest växande ekonomiska brotten sker inte med hjälp av aktiebolag och trots det har regeringen tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för hur man kan stoppa att aktiebolag används för ekonomisk brottslighet. 

Ett av förslagen som ska utredas är om revisionsplikten ska införas igen. Det är motstridigt med andra förslag från regeringen på att förenkla för de minsta företagen. Sverige tillhör de lägsta tröskelvärden som finns i EU för revisionsplikt och det finns inget som tyder på att svenska bolag skulle vara mer benägna att gå brott än andra inom EU.  

En revisor kan därför inte förhindra brott, utan i bästa fall upptäcka och rapportera om det långt i efterhand. För att komma tillrätta med samhällsproblemet ekonomisk brottslighet krävs därför helt andra åtgärder än en återinförd revisionsplikt.

Det tredje felet i förslaget till utredning är att man inte verkar förstå vad en revision är och vad revisorns roll är. En återinförd revisionsplikt skulle öka kostnaderna för företagen med 3-5 miljarder per år och det krävs helt andra åtgärder för att minska den ekonomiska brottsligheten. 

Här hittar du hela debattartikeln i SvD som är skriven av Företagarna, Svenskt Näringsliv, Srf Konsulterna och Småföretagarnas Riksförbund.

 

Fler nyheter från Företagarna