podcast news play företagaren I media förmån faq

Nyttotrafikens omställning bromsas av skattereglerna

Bonus-malus-systemet bör skilja på personbilar och lastbilar, skriver Företagarna och Bil Sweden.
Publicerad 15 jan 2022
Foto: FotoDuets/Shutterstock.com.

Bonus-malus-systemet ett ett styrmedel för att göra fordonsflottan mer miljövänlig, men det fungerar dåligt på marknaden för lätta lastbilar, skriver Företagarnas vd Günther Mårder tillsammans med Bil Swedens vd Mattias Bergman i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ända sedan bonus-malus-systemet infördes 2018 har lätta lastbilar likställts med personbilar, trots att de är olika fordonsslag med helt olika användningsområden och förutsättningar. Ungefär 90 procent av marknaden består av dieselfordon. El står för 7 procent.  

Miljöskatterna på nya lätta lastbilar gör att köparna av ekonomiska skäl allt oftare undviker köp av nya och mer miljövänliga lastbilar trots att behovet finns, eftersom ett stort antal vanligt förekommande modeller har fått sin årliga fordonsskatt höjd från cirka 5 500 kronor per år till 25 000 kronor per år (som högst 40 000 kronor per år).

Förutom skattehöjningar i malus-delen så föreslås nu ett pristak på 700 000 kronor inklusive moms för elbilar för att få bonus. Detta pristak har tagits fram enbart av personbilsskäl, men den eldrivna lätta lastbilen som är ett yrkesredskap får samma begränsning. Detta är ett onödigt och orimligt hinder.

I de bindande koldioxidkraven inom EU skiljs personbilar och lätta lastbilar åt, vilket bör gälla även i det svenska bonus-malus-systemet.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.