För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Behov av kraftfull satsning på yrkesutbildning och yrkeslärare

Publicerad 20 dec 2022
Företagen letar med ljus och lykta efter yrkesutbildade, men alltför få går utbildningarna och det är även brist på lärare som kan utbilda till många yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Ny statistik från SCB visar att bristen på yrkesutbildade och yrkeslärare är stor. Den är den senaste sammanställningen i en lång rad av rön som visar samma sak. Eftersom arbetskraft med yrkesutbildning från gymnasial och eftergymnasial nivå är allra mest efterfrågad bland företagen är det en situation som är ohållbar, enligt Företagarna.

− Under mer än tio års tid har svårigheten att hitta lämplig arbetskraft varit företagens största tillväxthinder och inom många branscher väntas bristen bli alltmer alarmerande, säger Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på utbildning och kompetensförsörjning.

Stor brist på yrkesutbildadeAnna_Libietis_rund.jpg

Statistiken från SCB, Arbetskraftsbarometern 2022, visar att det är stor brist på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar inom ett flertal områden. Det handlar bland annat om yrkesutbildade från gymnasiet inom transportyrken och gymnasieprogram med inriktning mot kyl- värmepumps- och ventilationsteknik, fordonsutbildning, byggutbildning samt utbildning i automation. Det råder även brist på bland annat nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörer inom teknisk fysik samt maskin-, fordons- och farkostteknik.

− Företagen har svårt att rekrytera från alla utbildningsnivåer, men arbetskraft med yrkesutbildning från gymnasial och eftergymnasial nivå är allra mest efterfrågad. Fler måste kunna och vilja välja en yrkesinriktad utbildning, säger Anna Jansson Libietis.

Säkerställ tillgång till yrkeslärare

Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att Arbetskraftsbarometern 2022 också visar att 9 av 10 arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta personer med yrkeslärarutbildning.

− Vi vill se långsiktiga och kraftfulla satsningar på yrkesutbildningen och satsningar på att säkerställa fler yrkeslärare. Om fler ungdomar ska kunna gå de yrkesutbildningar som efterfrågas i arbetslivet måste det finnas lärare som kan utbilda dem, säger Anna Jansson Libietis.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna