podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Närmast riskfritt begå brott mot företag

Publicerad 31 aug 2022
Menar partierna allvar med att vilja minska brotten mot företag? undrar Företagarnas näringspolitiska expert Pontus Lindström.
Det är närmast riskfritt att begå vardagsbrott i form av inbrott, stölder och bedrägerier riktade mot företag. Foto: Shutterstock.com.

I en färsk enkät genomförd av Dagens Industri har samtliga riksdagspartier fått svara på frågor om vilka åtgärder de vill se för att brotten som drabbar företag ska minska. Genomgående i svaren är fler poliser. Svaren är väntade och välkomna, men de räcker inte.

− Fler synliga poliser är den åtgärd som är högst efterfrågad bland Sveriges företagare. Samtidigt vet vi att det i bästa fall är en åtgärd som tar lång tid att genomföra, och att försöken att få fler att söka till polisutbildningen inte gett tillräckliga resultat”, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företag.

Brottsutredningar läggs ner

I Företagarnas rapport Brott mot företagare 2022 framkommer att andelen företagare som blir utsatta för brott har ökat under de senaste åren. Tilltron till polisens förmåga att tillhandahålla trygghet är också lägre än någonsin. Rekordfå företagare anmäler brotten. De ser ingen poäng med det. Resultatet blir ofta en nedlagd utredning. Det gäller särskilt bland företagare verksamma på landsbygden.pontus lindstrom rund 150px.png

− Att en livsmedelsbutik varje månad utsätts för hundratals stölder accepteras av samhället. Men vem hade själv accepterat hundra stölder i det egna hemmet? Flyttlasset hade troligtvis gått fort, säger Pontus Lindström.

Företagare överväger att lägga ner

Företagarnas rapport visar att var femte brottsutsatt företagare har övervägt att flytta eller lägga ner sitt företag på grund av kriminaliteten. Det ger en fingervisning om varför lag och ordning är en av de viktigaste valfrågorna för Sveriges 500 000 företagare.

− Känslan bland de mest drabbade företagarna är framför allt uppgivenhet. I ett läge med enorma kostnadsökningar – inte minst kopplat till elpriser och drivmedel – tvingas de även lägga stora summer på att skydda sin verksamhet mot brott, säger Pontus Lindström. 

Få brott klaras upp

I Företagarnas kontakter med företag framgår att det som framför allt behövs för att tacka problemet med brott mot företagare är en omstöpning av polisens arbetssätt när det kommer till att utreda och prioritera brotten. Av de företagare som faktiskt anmäler när de utsatts för brott är det endast fem procent som uppger att polisens arbete ledde till att brottet klarades upp. 83 procent av ärendena lades ner direkt.

− Signalen till de kriminella aktörerna är tydlig: det är närmast riskfritt att begå vardagsbrott i form av inbrott, stölder och bedrägerier riktade mot företag, säger Pontus Lindström.

Få förslag i valet

Enkäten utförd av Dagens Industri visar som sagt att samtliga partier i riksdagen vill angripa problemet med brott som drabbar företagare genom fler poliser. Det är dock endast ett parti – Moderaterna – som även har med konkreta åtgärder för att minska brotten som drabbar företag i sin valplattform.

− Att bara ett av åtta partier lyfter konkreta förslag för att bekämpa brott mot företag i sin valplattform ger betyget underkänt, säger Pontus Lindström.

Bryt den nedåtgående spiralen

När företag läggs ner eller flyttar på grund av kriminaliteten skapas en nedåtgående spiral för hela samhället. Arbetstillfällen försvinner, samhällsservicen utarmas och det kommer in färre skattekronor. Skattekronor som partierna är beroende av för att ha råd att genomföra många av de, ofta kostsamma, löften de går till val på.

− Minskad kriminalitet riktad mot Sveriges företag måste få högsta prioritet. Och det gäller inte bara veckorna innan ett val, säger Pontus Lindström.

Fler nyheter från Företagarna