podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Öppna ögonen för hantverksyrken

Publicerad 29 apr 2022
Generationsskiften skapar utmaningar i många hantverksyrken. Utbildning är en nyckelfråga för att lösa problemet.

Styckning, gjutning, färgning, hårvård, datorreparationer, tillverkning av möbler och instrument; bredden inom hantverksyrken är mycket stor. Vissa hade hundratals år på nacken när skråväsendet avskaffades i mitten av 1800-talet. Andra har sprungit ur den nyaste tekniken.

Även om mångfalden är stor är en övergripande utmaning att medelåldern är hög bland yrkesverksamma hantverkare. Stundande pensionsavgångar gör att det finns stora behov av nyutbildad arbetskraft. För vissa yrken är det en överlevnadsfråga och på ett större plan handlar det om statusen inom hantverkskunnandet.

Samtidigt upplever många hantverksföretagare att det är en stor utmaning att hitta personer att anställa. Det framgår av förstudien HantverksKraft som Företagarna i Västra Götaland tagit fram tillsammans med partners om projektfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF).

I stor utsträckning beror problemet på att utbildningsväsendet inte alltid hunnit med de förändrade behoven på arbetsmarknaden. Det råder inte brist på arbetskraft, utan det handlar i stället om att arbetsgivare saknar tillgänglig arbetskraft med den kompetens eller erfarenhet som de behöver och efterfrågar.

− För att möta de små företagens stora behov av yrkeskompetens krävs att många fler läser en yrkesutbildning. Det gäller på gymnasienivå, men även yrkeshögskolan behöver ökade resurser och fler platser. För att möta behovet krävs att gymnasial utbildning dimensioneras efter företagens behov och långsiktiga satsningar på yrkeshögskolan, säger Företagarnas utbildningsexpert Anna Libietis.

I förstudien HantverksKraft betonas även behovet av att marknadsföra hantverksyrken till ungdomar tidigt i skolan, utbildning av lärare och yrkesvalslärare i vad dagens hantverksyrken innebär och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, marknadsföring till allmänhet om vad ett gediget hantverk innebär samt insatser för att värna svenskt hantverk och hantverkskunnande.

Fler nyheter från Företagarna