podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bromsa inte omställningen

Publicerad 13 apr 2022
Regeringens förslag på att ändra i bonus-malus-systemet gör det svårare för Sverige att nå klimatmålen.
Foto: Shutterstock.com.

Regeringen vill än en gång ändra i bonus-malus-systemet. Den här gången handlar det om att göra justeringar för att följa utvecklingen när det gäller efterfrågan på klimatbonusbilar, begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen och skärpa miljöstyrningen. Förändringarna föreslås träda i kraft dels den 1 juli år, dels den 1 januari 2023.

− Skärpta krav för att få del av bonussystemet riskerar att hämma omställningstakten i fordonsflottan, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur.philip rund.png

El inte alternativ för alla

Nybilsförsäljningen av eldrivna personbilar går starkt och ökar, men laddhybrider kommer fortsatt vara en viktig del av fordonsflottans omställning. Den bristande laddinfrastrukturen gör att det är det mest gångbara alternativet för många. Dessutom är marknaden för eldrivna lätta lastbilar inte lika utvecklad som på personbilssidan.

− Det främjar inte omställningen att försämra möjligheterna för företagare som är beroende av lätta lastbilar, exempelvis hantverkare eller distributionsföretag, att kunna ställa om sina fordon, säger Philip Thunborg.

Många fordon slår i pristaket

Enligt regeringens promemoria Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar som Företagarna i dagarna lämnat ett yttrande över hade ungefär var femte personbilsmodell och fler än var tionde nyttofordonsmodell ett nypris 2021 högre än det tak som regeringen nu vill införa.

− Det handlar om en ansenlig andel fordon som hamnar över pristaket. Det kommer leda till att fordonsmodeller med generellt sett högre utsläpp blir mer attraktiva, säger Philip Thunborg.    

Kontraproduktivt

I Företagarnas rapport Små företag med stora ambitioner (2022) framgår att fler än hälften av Sveriges företag har vidtagit åtgärder för att minska sina utsläpp, samtidigt som en ännu större andel har ambitionen att minska utsläppen. Många ser stor potential i transporter.

− För att Sverige ska nå våra klimatmål är det viktigt med långsiktiga och effektiva styrmedel, inte minst vad gäller företagens transporter. Vi ser dessvärre att promemorians förslag är kontraproduktiva i det arbetet, säger Philip Thunborg.

Fakta om regeringens förslag

Fakta om regeringens förslag

Ändringar som föreslås träda i kraft 1 juli 2022

  • Gränsen för hur stora utsläpp en klimatbonusbil får ha sänks från dagens 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram koldioxid per kilometer.
  • Det högsta bonusbeloppet för en klimatbonusbil som släpper ut mer än noll men högst 50 gram koldioxid sänks från dagens 45 000 kronor till 20 000 kronor. Det lägsta bonusbeloppet föreslås ändras från dagens 10 000 kronor till 5 000 kronor.
  • Bonusen begränsas till fordon vars nypris uppgår till högst 700 000 kronor.

Ändringar som föreslås träda i kraft 1 januari 2023

  • -Gränsen för hur stora utsläpp en klimatbonusbil får ha sänks från 50 gram koldioxid per kilometer till 30 gram koldioxid per kilometer.
  • -Det högsta bonusbeloppet för en klimatbonusbil som släpper ut noll gram koldioxid per kilometer sänks från 70 000 kronor till 50 000 kronor.
  • -Det högsta bonusbeloppet för en klimatbonusbil som släpper ut mer än noll gram koldioxid per kilometer men högst 30 gram koldioxid per kilometer sänks från 20 000 kronor till 10 000 kronor.
Taggar
Fler nyheter från Företagarna