headphones newspaper video-player

Viktigt besked om skatteanstånd

På onsdagen meddelade finansminister Magdalena Andersson att regeringen avser införa möjlighet till avbetalning på skatteanstånden som infördes på grund av pandemin. Bra, men inte bra nog, anser Företagarna.
Publicerad 1 sep 2021
Foto: Shutterstock.com

Företagarna har länge varnat för att det finns en risk att konkurserna kommer att öka när de tillfälliga anstånden för att betala in skatter försvinner med början under februari nästa år. Nu meddelar regeringen att det blir en förlängning som innebär att företag får möjlighet att successivt betala av skulden under 15 månader.

− Det är bra att regeringen presenterat en lösning. Den har tagit fasta på de förslag som bland annat vi på Företagarna lagt fram om avbetalning, men det är viktigt att instruktionerna till Skatteverket blir tydliga om att målet är företagens överlevnad, säger Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert.

Om i grunden sunda företag kan överleva, och inte behöver gå i konkurs på grund av utestående skatter på grund av pandemin, är det en vinst för både företagarna, deras anställda och kunder, och samhällsekonomin – liksom även för statskassan.

Konkursrisk utan avbetalning

Tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar är ett av stöden som regering och riksdag införde när restriktioner och rekommendationer skakade om många företags förutsättningar i grunden. Genom att kunna skjuta upp att betala in moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställdas löner fick många företag ett nödvändigt ekonomiskt andrum.

De tillfälliga anstånden har utökats i takt med att pandemin blivit utdragen. Det har även blivit möjligt att skjuta upp betalningar av befintliga tillfälliga anstånd. Anstånden är dock belagda med både avgift och ränta. I dag uppgår de tillfälliga anstånden till drygt 51 miljarder kronor, fördelat på mer än 48 000 företag, enligt data från Skatteverket.

− Avbetalning i stället för att bara förlänga anståndet är bra, eftersom det annars bara skulle leda till ännu högre skuldsättning – och ökad kreditrisk för staten – och helt säkert även konkurser. Däremot är 15 månader för att betala av skulden i kortaste laget, säger Patrick Krassén. 

Pragmatisk hållning viktig 

Fler än nio av tio företag som beviljats anstånd är solo-, mikro- eller småföretag. Sett till kronor per anställd är anståndssummorna störst i branscherna hotell och restaurang, kultur och nöje, handel samt tillverkning. De tre förstnämnda hör till de branscher som drabbats mest av restriktionerna, och haft trögast ekonomisk återhämtning. För att kunna betala in skatten som medgetts anstånd, måste företaget ha pengarna i kassan.

− Regeringen bör vara pragmatisk och vara beredd att göra mer om det visar sig att många företag får problem med återbetalning, säger Patrick Krassén.

 

Taggar
Riks Nyhet Skatter
Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter