podcast news play företagaren I media förmån

"Vad sägs om en tillitsreform?"

Myndighets-Sverige kan bli mindre krångligt för företagare, menar Åsa Talamo, chef för avdelningen Enklare myndighetskontakter på Tillväxtverket.
Publicerad 16 sep 2021

Tillväxtverket hanterar flera av de coronarelaterade stöden. Därför har myndigheten tagits med i Företagarnas Myndighetsranking 2021 som nu presenteras. Tillväxtverket hamnar inte högt i rankingen, men har även ett regeringsuppdrag att förenkla kontakterna med myndigheter. Vad händer i det arbetet?

Åsa Talamo är chef för avdelningen Enklare myndighetskontakter på Tillväxtverket och svarar på hur myndighets-Sverige kan bli mindre krångligt för företagare. Asa_Talamo_TVV.jpg

Samarbeta myndigheter emellan

Vilka insatser är viktigast för att företagare ska få bättre service från myndigheter?

Företagsperspektivet. Vi har följt upp förenklingsarbetet på ett tjugotal myndigheter och det finns fortfarande dem som inte följer upp sitt arbete riktat till företagen. Samtidigt jobbar många kommuner aktivt för förbättrad service. Där ser vi i att flera tillståndsprocesser ligger på 70 procent i NKI-undersökningar (Nöjdkundindex), nivåer som många centrala myndigheter inte kommer i närheten av.

Det är också viktigt att inte låta arbetet stanna vid hur vi organiserat oss i myndigheter eller var kommungränserna tar slut. Det finns stor utvecklingspotential för service över myndighets- och kommungränserna. Samlad information är i det perspektivet helt avgörande. Här har vi en fantastisk möjlighet med verksamt.se som fler och fler företag använder och har stor nytta av. Webbplatsen har fyllt en mycket viktig funktion under pandemin och hade nästan fyra miljoner besök 2020.

Fokus på regeltunga branscher

Vilka är era prioriteringar just nu?

Vi jobbar utifrån de behov företag har med större fokus på regeltunga branscher. I dag behöver företagen ha många och ofta krångliga kontakter med myndigheter på olika nivåer. Just nu prioriterar vi därför livsmedelskedjan. Vi gör regelanalyser och utvecklar tjänster och digitala byggblock så att företagen ska kunna lämna uppgifter en gång och till ett ställe. I de här nya tjänsterna ska företag som har haft flera kontakter med olika myndigheter även få återkoppling när det gäller status för inskickade ärenden och samlat se alla sina pågående ärenden hos myndigheter. Det borde vara självklart 2021, men så har inte svensk förvaltning fungerat. Det är jättespännande att vara med på den här resan.

Prioritera och följ upp

Vad skulle kunna öka företagares förtroende för myndigheter?

Vad sägs om en tillitsreform? Tillit kan byggas upp och förtjänas genom att myndigheter vänder på perspektiven. De kan utgå från företagens drivkrafter och styras av proportionalitet, inte bara på övergripande nivå utan ner i de processer där företagen är beroende av myndigheterna för att kunna driva sin verksamhet. Det är troligtvis få restaurangföretagare som är intresserade av sjuka matgäster eller lantbrukare som vill att deras djur ska bli sjuka. Goda exempel finns att hämta från exempelvis Skatteverket. Innan en sådan reform kommer på plats vill jag slå ett slag för mer dialog mellan företag och myndigheter, tydliga målsättningar och prioriteringar vad som ska förenklas och uppföljning av om vi närmar oss målet.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.