podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Synliggör offentliga affärsmöjligheter

Publicerad 6 okt 2021
Med tydligare information om var, när och hur kommuner vill köpa in sina varor och tjänster kan fler företag vara med och konkurrera på den offentliga mångmiljardmarknaden.
Foto: Shutterstock.com

Konsultföretaget TeneliusHolm är experter på offentlig upphandling. För anda gången har det undersökt hur många av landet kommuner och regioner som publicerar sina upphandlingsplaner. Undersökningen presenteras i en debattartikel i Dagens Samhälle. Trots att resultatet visar en förbättring jämfört med i fjol är det bara 93 av landets 290 kommuner och 6 av 21 regioner som publicerar upphandlingsplaner som sträcker sig över ett år eller mer.

− Jag är inte förvånad att det ser ut så här, men det är ett problem både sett utifrån brist på transparens kring vilka affärsmöjligheter som finns för företag och om hur skattepengarna används, säger Företagarnas upphandlingsexpert Magnus Johansson.Magnus Johansson rund.png

Många företagare vittnar i Företagarnas undersökningar och i de löpande kontakterna om att det både finns brister i transparens kring affärsmöjligheter och brist i insyn kring vilka företag som kommunerna har ingått avtalen med.

Stora skillnader mellan kommuner

Tidigare i år tog Företagarna hjälp av Tendium, ett svenskt forskningsbolag som arbetar för att förbättra den offentliga marknaden med hjälp av AI, för att analysera transaktionsdata från kommunernas bokföring. Resultatet fördelat på inköpens värde, branscher, företagstyp och företagens lokala förankring och visar att det finns stora skillnader mellan kommuner.

− Inte minst offentliga inköp under den så kallade direktupphandlingsgränsen som vanligtvis är 600 000 kronor är svåra att få grepp om. Sådana inköp behöver varken annonseras och konkurrensutsättas, så det är upp till kommunerna själva att besluta om hur de ska synliggöras, säger Magnus Johansson.

Roadtrip för bättre offentlig upphandling

Företagarna arbetar aktivt med att kommunerna ska bi bättre på att berätta om sina kommande planerade upphandlingar. Dels de som sker i närtid, dels vad som kommer på lång sikt. Magnus Johansons genomför tillsammans med Mercell, en ledande leverantör av elektroniska upphandlings- och anbudssystem en digital roadtrip för att främja dialog och förståelse mellan kommuner och det lokala näringslivet.

− Det är viktigt att göra den offentliga affären mer attraktiv och tillgänglig för så många företag som möjligt. Ett stort ansvar ligger på beställarsidan och dess kravställande. Men för att den offentliga upphandlingen ska uppnå sin fulla potential måste näringslivet också involveras, ju tidigare i processen desto bättre, säger Magnus Johansson.

Fler nyheter från Företagarna