podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya rekommendationer för att stanna hemma från 1 november

Publicerad 28 okt 2021
Den 1 november ändras rekommendationerna för hur länge man bör vara hemma vid sjukdomssymptom och vem som ska testa sig för covid-19.
Foto: Daniel Holking/Shutterstock.com.

Läs även: FHM backar: fullvacinerade ska testa sig.

Med höst kommer influensa och förkylningstider. Har du själv små barn eller anställda som har det kan du nästan vara säker på att det blir dags att vabba. Dessutom har säsongen för RS-virus som gör främst barn under ett år svårt sjuka börjat ovanligt tidigt och varit ovanligt intensiv. Ovanpå det finns alltjämt coronapandemin.

Även om de flesta restriktioner hävts gäller att alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från sex år rekommenderas även att testa sig. Från och med den 1 november ändras dock både rekommendationerna kring när du ska stanna hemma och vid testning för covid-19. Folkhälsomyndigheten anger att syftet med de nya rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa, samt skydda de som löper störst risk för allvarlig sjukdom. Att det sker förändringar beror på att den ökade vaccinationstäckningen ger en minskad risk för allvarlig sjuklighet och smittspridning till och från fullvaccinerade personer.

Fullvaccinerade och vissa andra grupper 

Från och med 1 november bör personer som är fullvaccinerade mot covid-19, som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret eller som är barn i förskoleåldern stanna hemma om man har symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, såsom halsont, hosta, feber och sjukdomskänsla.

Man behöver i regel inte testa sig för covid-19 och kan återgå till jobb, skola, förskola och fritidsaktiviteter efter ett feberfritt dygn om man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymptom.

Inte fullvaccinerade och vissa grupper

Från och med 1 november bör vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion enligt det ovan nämnda och de bör även testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

Om covid-19-testet är negativt kan man återgå till arbete, förskola, skola och fritidsaktiviteter efter att ha varit feberfri i ett dygn och känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Om däremot covid-testet är positivt, alltså att man har sjukdomen, gäller samma förhållningsregler före som efter den 1 november. Det gäller att stanna hemma minst sju dygn från när symtomen började. För att komma tillbaka till jobb, skola, förskola eller fritidsaktiviteter ska man ha varit feberfri de två senaste dygnen och känna sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna