podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Med målfokus kan regelbördan minska

Publicerad 25 nov 2021
Är regeringen galen, eller bara galen i regelbörda eftersom den trampar på i gamla hjulspår, undrar Företagarnas näringspolitiska expert Helena Fond.
Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling.

Alla har vi väl någon gång suttit och skrivit planer och satt mål antingen för sitt företag eller i det privata. Man drömmer sig bort, funderar vad som kan vara realistiskt och räknar på vad det kan tänkas kosta i tid och pengar. Nöjdheten som infinner sig när man känner sig klar och kan visa upp och berätta om sina nya mål är näst intill obetalbar. Det är också skönt att veta var man är på väg, skönt att känna att man har något att sträva mot och stolt kan visa upp fina visioner och målsättningar. Gott så. Men det är ju sedan det jobbiga börjar. Hur ska jag ta mig dit? Man vill ju sitta där om x antal år och känna, ”yes, vi fixade det!”.

Risken med målsättningar är att det blir pappersprodukter, fina ord och högt flygande planer som när de ska följas upp inte har hänt något med. Kanske har man till och med backat från startpunkten i stället för att ha kommit närmare målet, om man har otur. Precis så har det tyvärr varit med regeringens målsättningar om att minska regelbördan för Sveriges företagare. 

Är regeringen rentav galen? Enligt den definition som brukar tillskrivas Albert Einstein så verkar det inte bättre. Relativitetsteorins fader sägs ibland ha formulerat det hela så här: “Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annorlunda resultat.” Även om det inte handlar om galenskap så kan det nog finnas anledning till eftertanke när återupprepade misslyckanden begravs i dokumenthögarna.

Inget vidare resultat 

Sedan 2013 har Sverige haft ett uttalat politiskt mål att minska företagens administrativa kostnader kopplat till regleringar. När detta mål löpte ut 2020 kunde man i slutrapporten konstatera att det i stället skett en ökning på nästan fyra miljarder kronor (kostnader härrörande till införandet av GDPR är inte inräknade i den summan). Inget vidare resultat alltså. Många har tillfällena varit för oss att påpeka vikten av att ha en plan för hur detta ska uppnås, lika många gånger har denna uteblivit. Men skam den som ger sig!

Nu finns nya förslag på målsättningar på bordet och japp, målet om sänkta administrativa kostnader finns kvar. Det är lite omformulerat och lyder nu: ”De kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i omvärlden”. Återigen, fina ord och ett bra mål men nu är det upp till bevis. Hur ska vi ta oss dit? Har vi misslyckats de senaste åtta åren är det väl ändå dags att ta sig i kragen och ta fram en plan för hur detta ska ske? Något annat vore faktiskt helt galet.

Förslagen finns!

Det måste inte vara så här. Företagarna har ett förslag! Det är nämligen så att det redan finns i stort sett färdiga förslag som skulle se till att vi kommer närmare målet. Se till att de blir verklighet. Förslag på en ny regelprocess (i korta drag: hur regler blir till, utvärderas och tas bort) finns nu ute på remiss och näringslivet är överens om att de behöver bli verklighet. Företagarna är i full gång att svara på remissen och vi var dessutom experter i utredningen som tog fram förslagen. 

Vi kan nu bara hoppas att ansvariga politiker vågar ta sig an detta på riktigt så inte de nya målen också blir en fin men meningslös pappersprodukt. Detta är för viktigt och vi kommer inte att ge oss. För oss Albert Einstein också sa: “Du misslyckas aldrig förrän du slutar försöka”.

Fler nyheter från Företagarna