podcast news play företagaren I media förmån

Dyrare porto och glesare postgång nästa år

Brevportot blir dyrare 2022 och systemet med varannandagsutdelning av post införs i hela landet.
Publicerad 17 nov 2021
Foto: Lisa-Lisa/Shutterstock.com

Från och med årsskiftet blir det dyrare att skicka brev. Postnord meddelade på tisdagen att portot höjs för brev upp till 50 gram med en krona, från 12 till 13 kronor. Höjningen motiveras med att Postnord behöver kompensera det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna minskar i takt med att samhället digitaliseras.

Postnord har de senaste åren trendmässigt höjt brevportot. Förra årsskiftet höjdes det med en krona och vid årsskiftet dessförinnan, 2019-2020, höjdes det från nio till 11 kronor. På tre år har alltså brevportot höjts med fyra kronor.

− Postnord kallar portohöjningarna för måttfulla, men det rör sig om procentuellt stora ökningar som kombineras med förändringar i servicen som många företagare ser som tydliga försämringar, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat.

Varannandagsutdelning i hela landet

Portohöjningen vid årsskiftet sammanfaller med att Postnords modell med varannandagsutdelning införs i hela landet under 2022. Det innebär kortfattat att post delas ut måndag, onsdag och fredag den första veckan, för att följande vecka delas ut på tisdag och torsdag.

I rapporten Företagares behov av posttjänster som Företagarna presenterade i somras framgår det tydligt att företagare är kritiska till hur posttjänsterna fungerar. 

− Bara tre procent av Sveriges företagare uppger i vår undersökning att postväsendet fungerar mycket bra och 36 procent upplever att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt, säger Pontus Lindström.

Fysiska brev fortfarande viktiga

I rapporten Företagares behov av posttjänster framgår det att Postnords minskade service är i otakt med utbyggnaden av den digitala infrastrukturen. Det finns fortfarande stora brister i bredbandsutbyggnaden och utanför tätorterna ligger utbyggnaden i länen på mellan 31 och 83 procent.

− Företag är beroende av att kunna skicka och ta emot brev snabbt och med hög tillförlitlighet eftersom det finns en förväntan hos kunder, leverantörer och inte minst statliga myndigheter att företagen ska kunna kommunicera skyndsamt, säger Pontus Lindström.

Robust postservice?

Enligt Postnord borgar portohöjningarna för en ”rubust postservice” i hela landet. Men som Företagarnas rapport visar är det en bild som inte delas av Sveriges företagare.

− Hela 66 procent tror att varannandagsutdelning av post kommer leda till negativa konsekvenser för det egna företaget. Bland företagare verksamma på landsbygden är motsvarande siffra 73 procent, säger Pontus Lindström.

Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.