podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kvinnor ska ha lika tillträde till marknaden

Publicerad 1 mar 2021
Det behövs en djupare förståelse för hur kvinnor driver företag och ser på finansiering och tillväxt, visar en ny rapport som Företagarna varit med om att ta fram.
Det är inte kvinnors företagande som behöver förändras, det är systemet. Foto: Shutterstock.com

På många områden är Sverige ett föredöme sett till jämställdhet. Det gäller inte företagande. Kvinnors entreprenörskap är lågt i förhållande till andra jämförbara länder och kvoten mellan kvinnors och mäns företagande har fallit det senaste decenniet, enligt Global Entrepreneurship Monitor-rapporten “Entreprenörskap i Sverige”.

− Egentligen borde vi inte behöva prata om kvinnors företagande utan bara om företagande, men vi ser att kvinnor inte har samma tillgång till marknaden som män, säger Lina Skandevall, Företagarnas expert på kvinnors företagande.

Se bortom stereotypen av en företagare

En ny rapport, Kvinnors företagande,  som tagits fram av Företagarna, Europe Enterprise Network (EEN) och Almi Mälardalen på uppdrag av Tillväxtverket tar avstamp i obalansen mellan män och kvinnor i företagandet för att svara på ett antal frågor. Vad är drivkraften hos kvinnor som leder företag? Hur ser kvinnor på möjligheten att finansiera sin satsning? Hur ser kvinnor på affärsutveckling och möjligheten att få stöd kring en internationell satsning?

− Vi måste prata om att kvinnor ofta driver företag på andra sätt än män. Det ena kan inte antas vara mer eftersträvansvärt än det andra, säger Lina Skandevall. 

Frihet och flexibilitet – och drömmar

Undersökningen visar tydligt att många kvinnor som driver företag inte nödvändigtvis följer den mall som många förväntar sig av företagare och entreprenörer. Det är inte företag med ambitioner om skyhög omsättning och flera hundra anställda. Fler än hälften av företagarna i rapporten är soloföretagare eller har en anställd. De flesta fortsätter driva sina företag eftersom de uppskattar friheten och flexibiliteten företagandet möjliggör, inte för att de tjänar enorma summor med pengar. Samtidigt har de flesta, drygt fyra av fem, en ambition att påvisa tillväxt inom de kommande två till fem åren och det finns en tydlig ambition om att verka på en internationell marknad. Nästan fyra av fem har redan kunder, samarbetspartners eller leverantörer i utlandet.

–  Det behövs krafttag från politiker, riskkapitalister, banker och företagarorganisationer för att fler kvinnor ska starta, driva och skala upp sin verksamhet, säger Theresa Ryberg, Head of Office, EEN Stockholm Mälardalen.

Finansiering är en nyckel

När det gäller finansiering visar undersökningen att kvinnor som driver företag är relativt försiktiga med extern finansiering, framför allt vad gäller lån. Drygt två av fem har aldrig sökt extern finansiering, de flesta med anledningen att man vill växa organiskt eller att de använt egna medel att finansiera tillväxten med. Något som även bekräftas av Almi som får in många fler låneansökningar från män än kvinnor.  

– Vi behöver fler växande företag som drivs av kvinnor. Men för att det ska bli verklighet behöver vi som investerar i företag förstå hur kvinnor som driver företag ser på finansiering, vilka hinder som finns och hur dessa hinder elimineras, säger Carina Lahall, Enterprise Europe Network/Almi Mälardalen.  

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna