För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Behöver du växla upp hållbarhetsarbetet?

Publicerad 12 maj 2021
Inget företag har råd att hamna på efterkälken i omställningen till ett mer hållbart näringsliv.

Det företag som inte analyserat verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv löper risk att bli utkonkurrerat. Det är lite tillspetsat medskicket från det första avsnittet i webbserien Hållbart Näringsliv från Aktuell Hållbarhet och Dagens industri.

Serien handlar om hur företag kan hantera klimat- och hållbarhetsutmaningarna på ett affärsmässigt framgångsrikt sätt när kraven stegras inifrån näringslivet och genom politikiska beslut och den allmänna opinionen.

Hållbarhetsarbetet allt viktigare

Företagarnas hållbarhetsexpert Philip Thunborg deltog i det första avsnittet och berättade hur de små och medelstora företagens verklighet ser ut genom att ta avstamp i rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel – Småföretagen ställer om.philip rund.png

− Nio av tio småföretag ansåg för två år sedan att det är viktigt eller mycket viktigt att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete. Den andelen lär inte ha minskat, säger han.  

Rapporten visar att det inte var fullt lika många – två tredjedelar – som vid undersökningstillfället hade tagit klivet till att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete, men allt talar alltså för att det blir allt mer affärskritiskt att inte hamna på efterkälken. En anledning är att många mindre företag är leverantörer till storföretag som ställer krav i hela sin leverantörskedja, både för att de ser affärsnyttan av det och på grund av lagstiftning.

− Även om småföretagen inte direkt träffas av till exempel krav på hållbarhetsredovisning måste de kunna svara på det frågorna från större bolag för att kunna få göra affärer med dem, säger Philip Thunborg.

Efterfrågan på vägledning

För många mindre företag är en utmaning att veta hur man ska gå tillväga för att analysera verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv och arbeta strategiskt med frågorna. Det enskilda bidraget till helheten kan ibland verka blygsamt, men man kan då tänka på att de små och medelstora företagen utgör nio av tio företag globalt sett. Deras insatser gör därför mycket stor skillnad sammantaget.

− Vi ser att många mindre företag efterfrågar vägledning, utbildning och hjälp med att hitta rätt verktyg för att kunna utforma strategier eller policys, säger Philip Thunborg.

För att möta upp behovet av kunskap och vägledning har Företagarna tillsammans med Beyond Intent tagit fram en utförlig guide för att utveckla och strukturera hållbarhetsarbetet i sju steg. I materialet finns även verktyg, mallar och länkar till fördjupningar.

Gå till guiden på Företagarnas hållbarhetsportal

I Hållbart näringsliv-sändningen fick Philip Thunborg frågan hur företag ska kunna växla upp hållbarhetsarbetet utan att då samtidigt råka ut för kritik om att syssla med greenwashing om de inte kommit hela vägen.

− Det viktiga är att komma i gång med arbetet och bottna i frågorna. Genom att vara öppen kan de som är seriösa se var ni är på väg. Den som däremot försöker gissa vad omgivningen vill se och anpassar svaren utefter det blir ganska snabbt genomskådad, säger han.

Social hållbarhet en trend

I hållbarhetsarbetet är det miljö- och klimatinsatser som står i centrum, men det finns även andra dimensioner av hållbarhet som det är viktigt att fasta på. Inte minst social hållbarhet har blivit allt viktigare att ta ett helhetsgrepp om.

− Vi ser att många mindre företag gör viktiga insatser för hållbarhet inom exempelvis jämställdhet eller arbetsmiljö, men att de inte kategoriserar dem som just hållbarhetsinsatser, säger Philip Thunborg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna