För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stark optimism bland småföretagen

Publicerad 17 jun 2021
Efter ett dramatiskt år ser småföretagen en tydlig vändning, visar årets Småföretagsbarometer.
Foto: Shutterstock.com

Småföretagen har drabbats hårt av coronapandemin. Årets Småföretagsbarometer visar att konjunkturindikatorn föll till minus 15 jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia och visar på en kraftig konjunkturförsvagning under de senaste tolv månaderna. Nu vänder det dock uppåt igen och småföretagen är mycket optimistiska inför framtiden.

− Med tanke på den stora betydelse småföretagen har för jobbskapandet är det hoppfullt att vi, trots det gånga årets utmaningar, nu ser en tydlig optimism inför framtiden. Men det är viktigt att komma ihåg att det bygger på att vaccinationstakten fortsätter att vara hög, att smittspridningen därmed minskar och att de införda restriktionerna kan dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom och analytiker på Swedbank.

Småföretagen förutser en stark återhämtning av konjunkturen under de närmaste tolv månaderna. Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs av en ökad orderingång och stigande omsättning. Samtidigt ser två av tre företag goda utsikter att expandera.

− Sedan 1990 har 80 procent av de nya jobben skapats i småföretag. Det är därför mycket glädjande för svensk arbetsmarknad att vart femte småföretag räknar med att öka antalet anställda det närmaste året, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Fler ungdomar kan få sitt första jobb

De mest optimistiska anställningsplanerna finns inom de sysselsättningsintensiva branscherna hotell och restaurang. Det är särskilt positivt eftersom unga ofta får sitt första jobb i dem. Samtidigt krävs kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med företagens behov av utbildad arbetskraft, inte minst på grund av den ökade digitaliseringen och omställningen mot ett hållbart företagande. Det näst vanligaste tillväxthindret enligt Småföretagsbarometern är tuff konkurrens, följt av svag efterfrågan och höga arbetskraftskostnader.

− Bristen på arbetskraft är fortfarande det främsta tillväxthindret enligt småföretagen. Ett hinder som dessvärre tycks ha vuxit i betydelse trots en hög arbetslöshet. Det är tydligt att möjligheten att vidareutbilda sig blir allt viktigare på arbetsmarknaden, och det gäller i hela landet, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Vaccin och avvecklade restriktioner 

Åtta av tio företag som haft en minskad omsättning under det senaste året, anger att den huvudsakliga förklaringen är att det är en effekt av pandemin. Ökad vaccinering och avvecklade coronarestriktioner förväntas leda till en efterlängtad återhämtning i lönsamheten, som varit hårt ansatt för många företag under senaste året. Det är också en förutsättning för att företagen ska kunna expandera framöver.

Höga förväntningar om ökad lönsamhet  

Fyra av tio företag (43 procent) räknar med en förbättrad lönsamhet medan endast 11 procent förutser en försämring. Det innebär att nettotalet för lönsamheten stiger till 32, den högsta nivån sedan 2007 efter att ha uppvisat den svagaste utvecklingen på tolv år. Så trots utmaningar är landets företagare optimistiska.

Fler nyheter från Företagarna