podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lättnader i pandemirestriktionerna 1 juli

Publicerad 28 jun 2021
Företagarna välkomnar att det blir stora lättnader för många företag och verksamheter den 1 juli, samtidigt som man ska komma ihåg att många restriktioner som begränsar näringsfriheten ligger kvar.

På måndagen höll socialminister Lena Hallengren och kultur- och idrottsminister Amanda Lind en pressträff om lättnader i pandemirestriktionerna tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson. Regeringen går vidare med steg 2 i planen för avveckling av restriktionerna.

Fler deltagare blir möjligt

Regeringen föreslår att antalet deltagare som samtidigt får besöka en allmän sammankomst eller offentlig tillställning från och med den 1 juli ska höjas från 8 till 50 personer inomhus, från 50 till 300 personer inomhus med anvisade sittplatser, från 100 till 600 personer utomhus och från 500 till 3 000 personer utomhus med anvisade sittplatser. Maxantalet inomhus ska beräknas så att varje deltagare ska kunna disponera tio kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Motsvarande siffra för sammankomster och tillställningar utomhus ska vara fem kvadratmeter.

− Företagarna välkomnar att regeringen möjliggör för ett utökat antal deltagarPontus Rund.jpge, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat.

Sektioner ger flexibilitet

Regeringen föreslår även att om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme, där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls, i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller de deltagarbegränsningar som nämns ovan för varje separat sektion.

− För den stora mängd företag vars verksamhet faller under regelverket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer förändringen vara ett viktigt steg för att kunna återstarta verksamheten efter en lång tid av näringsförbud, säger Pontus Lindström.

Lättnader för mässor

Regeringen föreslår även att det maximala deltagarantalet för privata sammankomster ska höjas till 50 personer. Vidare föreslås att mässor från och med den 1 juli inte längre ska regleras som offentliga tillställningar i begränsningsförordningen och därmed inte omfattas av deltagartaken. Företag som anordnar mässor kommer därmed behandlas enligt samma regelverk som marknader och stadigvarande tivolinöjen, med bestämmelser om smittskyddsåtgärder likt det som gäller för handelsplatser.

− Företagarna har i över ett års tid lyft problematiken med att företag som anordnar mässor har träffats oproportionerligt hårt av regeringens restriktioner. De har i princip haft ett näringsförbud sedan våren 2020, säger Pontus Lindström.

Lättnader för serveringsställen

Även flera av de restriktioner som drabbat serveringsställen kommer att slopas den 1 juli. Det handlar om att begränsningar i öppettider försvinner och att besöksantalet per sällskap höjs till åtta personer inomhus och helt tas bort utomhus. Det kommer dock fortfarande finnas krav på sittande förtäring och minst en meters avstånd mellan sällskapen.

− Även om dagens besked från regeringen innebär stora lättnader för många företag och verksamheter ska man komma ihåg att många restriktioner som begränsar näringsfriheten ligger kvar, trots den höga vaccinationstakten och låga smittspridningen. Handelsplatser måste fortfarande begränsa antalet kunder i butiken, där skedde inga lättnader under dagens pressträff, säger Pontus Lindström.

Lättnader i restriktioner och rekommendationer från 1 juli

Från och med 1 juli gäller följande lättnader i restriktionerna för att begränsa smittspridningen.

Höjda deltagartak i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Inomhusarrangemang: upp till 50 deltagare.

Inomhusarrangemang med anvisade sittplatser: upp till 300 deltagare.

Utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser: upp till 600 deltagare.

Utomhusarrangemang med anvisade sittplatser: upp till 3 000 deltagare.

Fler deltagare i demonstrationer

Demonstrationer utomhus: upp till 1 800 deltagare.

Höjt deltagartak för motionslopp och idrottstävlingar

Deltagartaket höjs till 900 utövare.

Deltagartak gäller endast i start- och målområdet.

Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog och mark.

Sektionering

Genom att dela upp en lokal, område eller utrymme i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd kan arrangörer ha fler deltagare. Då gäller deltagartaken för varje sektion. Varje sektion behöver ha separata in- och utgångar och ha tillgång till egna toaletter och eventuella serveringsställen.

Mässor får nya regler

Mässor, som är offentliga tillställningar, ska regleras särskilt på liknande sätt som regeringen tidigare valt att hantera reglerna för marknader och stadigvarande tivolinöjen.

Höjt deltagartak för privata sammankomster

Maxantal deltagare i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster är 50 personer.   

Längre öppettider på serveringsställen

Regleringen av öppettider för serveringsställen tas bort.

Större sällskap på uteserveringar

Begränsningen av storleken på sällskap på uteserveringar slopas.

Fler per bord inomhus

Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Folkhälsomyndighetens råd

Rådet om att bara umgås i en mindre krets ändras till att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar personer utanför denna krets.

Rådet om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort, liksom råden till idrotts- och kulturföreningar.

Fler nyheter från Företagarna