För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Många kockar? Glöm det!

Publicerad 24 jun 2021
Över hela landet ligger bristen på lämplig arbetskraft kvar som en våt filt över tillväxten bland småföretagen, skriver Eva Cooper.

Vi går mot ljusare tider. Planen är att den första juli förlänga serveringsställenas öppettider, och ta bort regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap.

Optimismen spirar också bland företagen. Bland annat finns det stora planer på att anställa framöver. Och precis som så mycket annat finns det en pandemikoppling. Många av småföretagen har varit i en djup kris, med personalneddragningar och permitteringar som följd. Optimismen vi ser i årets Småföretagsbarometern är till viss del en återgång till mer normala förhållanden, vilket innebär att anställningsplanerna till stor del kan tolkas som en återanställning snarare än nyanställning.

Men finns de kvar att anställa då, de som jobbade där förut?

Jag presenterar Småföretagsbarometern Örebro län för en grupp från regionen som arbetar med kompetensfrågor och näringsliv. Och när jag får frågan så inser jag på en gång att så är ju inte fallet. Inte minst bland besöksnäringen, med restauranger och caféer som är oerhört centrala arbetsgivare för unga människor och deras första jobb. En hel del har gått vidare. När anmälan på Antagning.se stängde i april hade drygt 419 000 personer anmält sig till höstens högskoleutbildningar – en ökning med tre procent eller drygt 12 000 personer jämfört med det tidigare anmälningsrekordet från höstterminen 2020.

Eller så har man bytt bransch helt. Kockbristen var ett faktum redan innan pandemin, men hur många tillgängliga kockar finns kvar nu?

Det är helt enkelt inte bara att återanställa.

Över hela landet ligger bristen på lämplig arbetskraft kvar som en våt filt över tillväxten bland småföretagen. Trots en svagare arbetsmarknad har det på många håll också ökat i betydelse. Problemen med kompetensbrist och matchning fortsätter vara betydande. Det oroar.

Sveriges småföretag behöver de bästa förutsättningarna för återstart. De mindre företagen och deras tillväxt kommer att vara nyckeln till landets återhämtning efter covid-19-krisen. Då kan det inte fortsätta bara snackas om att kompetensfrågan är viktig. Det här tillväxthindret behöver röjas bort!

Taggar
Fler nyheter från Företagarna