podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

Publicerad 7 jun 2021
För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bland annat postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.
Foto: Rolf_52/Shutterstock.com.

I dag presenterar Företagarna en ny rapport som visar att 72 procent av företagare på landsbygden och 62 procent i storstäder tror att varannandagsutdelning kan få stora eller vissa negativa konsekvenser för deras verksamhet.

– Det är ohållbart att samhället med ena handen sakta tar bort posten, och med den andra markerar hur viktigt det är att företagen skickar och tar emot brev och paket punktligt, säger Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna.

Varannandagsutdelning

Posten började delas ut varannan dag i de skånska kommunerna Kävlinge och Lund i september 2020. Under första halvan av 2021 har utrullningen fortsatt i södra och västra delen av landet och planen är att varannandagsutdelningen ska tillämpas i hela landet 2022.

– Det är hög tid att Sveriges politiker tar på sig ledartröjan gällande den landsomfattande posttjänsten och bromsar de försämringar som just nu sker runt om i landet, säger Pontus Lindström.

Sämre service hämmar företagande

Rapporten Företagares behov av posttjänster beskriver de förändringar som gjorts under senare år och de förslag som finns på ytterligare omfattande förändringar av den svenska posttjänsten. Det handlar framför allt om minskad service i hela landet i form av ökade leveranstider samt varannandagsutdelning. 

– Det finns förslag från regeringen och en önskan från Postnord om att förändringen av postservicen fortsätter i oförändrad takt. Men efter pandemin borde det ligga i allas intresse att Sveriges företag har de absolut bästa förutsättningarna för återhämtning, säger Pontus Lindström. 

Ett av de vanligaste argumenten för nedmonteringen av landets posttjänster är digitaliseringen och det faktum att hela landet har internetuppkoppling. Men på många håll i landet finns det fortfarande stora brister i bredbandsutbyggnaden. Utanför tätorterna är snittet för landet endast 57 procents täckning.   

Fler nyheter från Företagarna