headphones newspaper video-player

Sverige måste kunna locka talanger

Utredningen om arbetskraftsinvandring har lämnat ett delbetänkande. Det är en god ansats, men förslagen når inte hela vägen fram.
Publicerad 3 feb 2021
Utredaren Anita Linder och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson presenterar delbetänkandet om arbetskraftsinvandring.

På tisdagen presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och utredaren Anita Linder delbetänkandet från utredningen om arbetskraftsinvandring. Den tillsattes i fjol för att lägga fram förslag på hur det ska bli lättare för högkvalificerade personer från tredje land att arbeta i Sverige.

Uppdraget handlar även om andra dimensioner av arbetskraftsinvandringen, som att sätta stopp för kompetensutvisningar och stävja fusk och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. I botten ligger januariavtalets skrivning i punkt 21 om att dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.

Inte tillräckligt bra 

Företagarna ser vinsterna med flera av utredningens presenterade förslag, men anser inte att de förenklar för arbetsgivare att få tillgång till kompetent arbetskraft i tillräcklig utsträckning.

 För svenska företag och svenskt välstånd är möjligheten att rekrytera nyckelkompetens från tredje land avgörande, säger Företagarnas näringspolitiska expert Erik Ageberg.

Spänner över mycketErik Ageberg rund.png

Utredaren Anita Linder, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm, konstaterade under presentationen att utredningen har haft ett brett uppdrag och det innebär en rad förslag som nu presenterats.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson gjorde ingen hemlighet av att Socialdemokraterna ser problem med det svenska regelverket och valde att lägga fokus på fusk, fiffel och exploatering, frågor som annars ska adresseras i slutbetänkandet från utredningen i höst.  

Lockar inte talanger

Ett av förslagen från utredningen är att införa ett uppehållstillstånd tidsbegränsat till maximalt nio månader under vilket den som har en examen på avancerad nivå erbjuds komma till Sverige för att söka arbete eller undersöka förutsättningar att starta företag.  

Företagarna anser att förslaget inte räcker hela vägen fram.

− I praktiken innebär det en ny typ av turistvisum. Sverige bör ta inspiration av det kanadensiska systemet för arbetskraftsinvandring – ett rättssäkert och objektivt sätt att rekrytera talanger, säger Erik Ageberg.  

Förhindra kompetensutvisningar 

För att komma tillrätta med problemet med kompetensutvisningar föreslår utredningen att slopa dagens regel om maximal tillståndstid, samt att reglera i lag vilka förutsättningar som avgör om arbetstillstånd kan förlängas. Dessutom ska et bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd i ringa fall eller med hänsyn till omständigheter som inte framstår som rimliga.  

− Förslaget gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Individer som inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd skulle fortsatt kunna arbeta i Sverige, vilket är bra, säger Erik Ageberg.  

Företagarna anser att utredningen borde föreslå att den nya regleringen utvärderas efter 12-24 månader för att tillse att de nya reglerna verkligen sätter stopp för kompetensutvisningar.

Större rättssäkerhet för företagare 

I den globala konkurrensen om högkvalificerade personer är det viktigt att vara transparant. Utredningen föreslår att förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet klargörs i lag och förordningstext, i stället för som i dag i praxis.  

− Företagarna välkomnar att de krav som ställs framgår direkt av lag och förordning. Det ökar förutsägbarheten och rättssäkerheten, säger Erik Ageberg. 

Samlat svar kommer 

Utredningens delbetänkande lämnar flera andra förslag. Företagarna kommer att behandla dem i ett remissyttrande över delbetänkandet. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Elpriser och problem med elförsörjning diskuteras ofta. Men, handlar det om egentlig elbrist? Kan elen ta slut? Nja. Företagarnas expert Philip Thunborg reder ut.

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Mer från hela Sverige

Handlar du med Storbritannien?

I detta avsnitt av Företagarna LIVE går vi på djupet kring Brexit och guidar dig till hur handel med Storbritannien fungerar nu.

Mikael Eriksson, tullchef DB Schenker Sverige, EEN:s Theresa Ryberg och Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna deltar.

Se avsnittet nu

Krönikor


Coronakrisen