headphones newspaper video-player

Nu går det att söka om ytterligare skatteanstånd

Den lag som gör det möjligt att söka om ytterligare anstånd på skatten har nu börjat gälla. Ansökningar görs som tidigare på Skatteverkets webbplats.
Publicerad 5 feb 2021
Foto: Vieninsweden/Shutterstock.com

På fredagen trädde den lag som förlänger och förstärker möjligheten för krisdrabbade företag att begära anstånd på skatten i kraft. Det handlar om det som ibland benämns ”corona-anstånden”, utifrån en modell och lag som tidigare använts vid finanskrisen.

− Anstånd med skatt finns sedan tidigare i skatteförfarandelagen, men medges restriktivt. Poängen med den möjlighet som nu förlängts ett år är att anstånd ska beviljas om inte skäl talar mot det, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

De skatter som går att söka anstånd om att betala är preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

− Anstånd med skatteinbetalningar ger företag möjlighet att säkra likviditet i det korta perspektivet. Emellertid måste det företag som begär anstånd vara medvetet om att skatterna ska betalas efter anståndstidePatrick rund.jpgn, liksom att anståndet beläggs med ränta och avgift, säger Patrick Krassén.

Regeringen beskriver lagen som en förlängning och en förstärkning.

Förlängningen innebär att Skatteverket kan förlänga redan givna anstånd med upp till ett år. Det är samma ansökningskriterier som från dess att möjligheten infördes i mars 2020. Möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt kvarstår. Skatteinbetalningar som har gjorts under 2020 kommer att kunna betalas tillbaka.

Förstärkningen innebär att mängden redovisningsperioder dubblas och redovisningsmånaderna oktober, november och december 2020 inkluderas. Det blir möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar i stället för som tidigare tre månader.

Ansökan om anstånd med skatteinbetalningar görs på Skatteverkets webbplats under Mina sidor. Skatteverket börjar från och med fredag den 5 februari att hantera ansökningarna och besluta om anstånd enligt de nya reglerna.

Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Elpriser och problem med elförsörjning diskuteras ofta. Men, handlar det om egentlig elbrist? Kan elen ta slut? Nja. Företagarnas expert Philip Thunborg reder ut.

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Mer från hela Sverige

Handlar du med Storbritannien?

I detta avsnitt av Företagarna LIVE går vi på djupet kring Brexit och guidar dig till hur handel med Storbritannien fungerar nu.

Mikael Eriksson, tullchef DB Schenker Sverige, EEN:s Theresa Ryberg och Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna deltar.

Se avsnittet nu

Krönikor


Coronakrisen