För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Äntligen bra förslag för tryggare egenföretagande

Publicerad 15 dec 2021
Utredning om ett förbättrat trygghetssystem för egenföretagare lämnar bra förslag. Nu är det upp till regeringen att visa handlingskraft och ta vidare utredarens förslag.
Foto: Shutterstock.com

På tisdagen överlämnades utredning om ett förbättrat trygghetssystem för egenföretagare till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Utredningen tillsattes i syfte att bland annat föreslå hur reglerna om fastställande av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare med inkomst av näringsverksamhet ska fastställas så att förutsägbarheten ökar och förutsättningar skapas för en e-tjänst.

Utredningen är en repris på den misslyckade utredningen om trygghet för egenföretagare som presenterades 2019. Företagarna var då kritiska till avsaknaden av skarpa förslag. Frågorna hade utretts i flera år och de behövdes handling – inte fler utredningar. Det är därför glädjande att det i den nya utredningen finns flera bra förslag som Företagarna anser bör genomföras omgående.

Bra förslag om sjukpenninggrundande inkomst

Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg deltog som expert i utredningen. Han är nöjd med flera av förslagen.

− Vi ser vi mycket positivt på inriktningen på förslagen, vilka vi tror kan bidra till förenklingar och ökad trygghet för egenföretagarna. Särskilt gäller detta beräkningsunderlag för att fastställa företagares sjukpenninggrundande inkomst, SGI, säger han.erikagebergrund150px.png

Sedan tidigare har utredningen lämnat ett delbetänkande som föreslår att åldersgränsen på 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort.

LÄS ÄVEN: Förbättrade sjuklöneregler för egenföretagare på gång

− Utredaren Mathias Tegnér har tagit uppdraget på allvar och levererat förslag till hur regelverket ska bli enklare och mer förutsägbart. Nu är det upp till regeringen att visa handlingskraft och ta vidare utredarens förslag. Tyvärr har regeringen inte visat vare sig vilja eller kraft när det kommer till att förbättra villkoren för företagare, säger Erik Ageberg.   

Bra förslag om karenstid

Egenföretagare omfattas inte av sjuklönereglerna, utan i stället av systemet för statlig sjukpenning. Efter en karenstid får man i stället ersättning från detta system. Företagare med enskild firma kan i dag välja karenstid mellan 1-90 dagar. Företagarna har tidigare visat att över var fjärde företagare inte vet hur lång karenstid de har. 

Antalet karensdagar påverkar sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna. Utredningen föreslår att den grundläggande karensen för en försäkrad med inkomst av näringsverksamhet ska vara 1 dag istället för dagens 7 dagar. Som en följd av detta förändras sjukförsäkringsavgiften.

− Den här typen av regelförändringar tar lång tid. Jag har arbetat med dessa frågor väldigt länge. Därför är det glädjande att utredningen kommer med förslag som är i linje med det Företagarna drivit, säger Erik Ageberg.

Friskvårdsavdrag för egenföretagare

Mathias Tegnér föreslår dessutom en rad åtgärder för att öka tryggheten för att förenkla för företagare. Bland annat föreslås månadsvis utbetalning av kostnader för sjuklön, som Företagarna propagerat för länge. Likaså föreslår utredningen att regler som gällt under pandemin avseende vilka åtgärder som får företas i ett företag utan att rätten till a-kassa går förlorad ska permanentas, vilket företagarna också drivit på för. Utredningen föreslår också att friskvårdbidrag bör ses över så även egenföretagare ges rätt till avdrag för friskvård.

Fler nyheter från Företagarna