För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Förbättrade sjuklöneregler för egenföretagare på gång

Publicerad 19 apr 2021
Äntligen ser 55-årsgränsen för när det är stopp för egenföretagare att ändra karenstid i sjukförsäkringen ut att kunna slopas.
Egenföretagare kan själva välja karens i olika steg mellan en och nittio dagar. Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna blir lägre ju längre karenstid man väljer. Denna valfrihet upphör dock när egenföretagare fyllt 55 år. Orimligt, anser Företagarna som länge jobbat för att åldersgränsen ska slopas. Foto: Shutterstock.com.

När Företagarnas experter lämnar in remissyttranden på förslag från Regeringskansliet brukar de innehålla konstruktiv kritik och ibland rena sågningar. Förslagen som regeringen vill genomföra tar ju inte alltid hänsyn till företagens vardag. Ibland händer det dock att svaret är en stor tumme upp. Så var det när Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg nyligen lämnade in svaret på betänkandet 55 år och karensval.

− Det är en härlig känsla. Jag har jobbat med den här frågan i sex år och nu tycks en viss förbättring av sjuklöneregler för företagare äntligen kunna bli verklighet, säger han.

Flexiblare karensregler även efter 55 år

Det märks i delbetänkandet att Företagarnas opinionsarbete inte gått obemärkt förbi. Företagarnas rapporter citeras två gånger i referenserna.

Det korta remissyttrandet konstaterar att Företagarna tillstyrker förslaget att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen tas bort.

Sakfrågan är ett exempel på hur företagare ofta märker att socialförsäkringssystemet är som att trä ett kapell med fel form över en båt. Skydden är helt enkelt gjorda för dem som har en anställning, inte för dem som driver företag.

En orimlig regel

I fallet sjukförsäkringen omfattas inte egenföretagare av enhetliga karaensregler, till skillnad från den som är anställd eller är företagare i ett aktiebolag. Egenföretagare kan själva välja karens i olika steg mellan en och nittio dagar. Den som inte gjort ett aktivt val har grundkarens: sju dagar.

Lagstiftaren har antagit att det inom gruppen egenföretagare finns ett varierande behov av försäkringsskydd. Risken kompenseras till viss del av att sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna blir lägre ju längre karenstid man väljer. Denna valfrihet upphör dock när egenföretagare fyllt 55 år.

− 55-årsgränsen har sedan länge spelat ut sin roll. Det är orimligt att en 56-årig företagare inte kan ändra karenstid, säger Erik Ageberg.

Förändring tar tid

Företagarna har länge argumenterat för att ett system för valfrihet som utesluter en stor del av gruppen som träffas av reglerna är inte logiskt. Det är en kvarleva från hur systemet såg ut när försäkringen byggdes upp under mitten av 1900-talet. Egenföretagare som ville ansluta sig till den inkomstbaserade tilläggssjukförsäkringen då var tvungna att ha god hälsa och vara under 55 år.

Det politiska lagstiftningsmaskineriet mal långsamt. Förändringen som föreslås i betänkandet kommer inte att ändras förrän det läggs för beslut på riksdagens bord och där är vi inte ännu.

− Betänkandet föreslår att den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2022, säger Erik Ageberg.

 

Fler nyheter från Företagarna