podcast news play företagaren I media förmån

Satsa på el för att minska utsläppen

Storsatsning på elektrifiering av industri och transportsektorn är ett viktigt steg i omställningen till ett hållbart samhälle, skriver Företagarnas näringspolitiska expert Philip Thunborg.
Publicerad 19 aug 2021
Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur. Foto: Oskar Omne.

Sommaren 2021 har varit kantad av extrema väderhändelser runt om i världen. Värmerekord som avlöst varandra, översvämningar och skogsbränder. Det extrema väder som vi ser är konsekvenser av klimatförändringarna. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC konstaterar återigen, denna gång bortom allt tvivel, att förändringarna är ett resultat av människans aktiviteter.

Slutsatserna kommer sannolikt inte som en överraskning, men de är viktiga inte minst för hur våra politiska beslutsfattare agerar på det samlade underlag som tas fram. Det kommande årtiondet kommer vara avgörande för möjligheterna att nå de klimatmål som satts upp för att vända den negativa utvecklingen.

EU ska bli klimatneutralt

I EU är planen tydlig: till år 2050 ska unionen vara klimatneutral. För att nå dit har kommissionen satt ihop klimatpaketet ”Fit for 55” som presenterades tidigare i sommar. Det omfattar lagförslag som ska minska utsläppen med 55 procent till år 2030.

Vad behöver då Sverige göra för att bidra till omställningen till ett klimatneutralt samhälle? Näringslivet är utan tvekan helt avgörande för omställningen. Utvecklingen till fossilfria processer i våra stora industrier går i rasande takt. Fossilfri stålproduktion är ett exempel. Men omställningen sker inte bara genom våra stora industrijättar. I rapporten ”Hållbarhet som konkurrensfördel” som togs fram av Företagarna 2019 ser vi att många småföretag redan i dag tar ett betydande ansvar för att skapa ett hållbart samhälle. Som underleverantörer till de större bolagen har många varit snabba med att erbjuda produkter och tjänster anpassade till höga hållbarhetskrav och omkring hälften har redan vidtagit utsläppsminskande åtgärder.

För att öka andelen småföretag som arbetar aktivt med att minska sina utsläpp krävs politisk förutsägbarhet och åtgärder som gör det lönsamt att satsa på hållbarhet.

Släpp käpphästarna

För Sveriges företag vill och kan bidra. Det är relativt enkelt att presentera stora politiska visioner kring omställningen, men visionerna måste också kunna realiseras. Regeringen måste därför lägga politiska käpphästar åt sidan och se till de lösningar som är mest effektiva för att på riktigt lösa den klimatkris som Sverige och resten av världen nu är i.

Ett första steg i att öka möjligheterna för en lyckad omställning är att ge rätt förutsättningar för energieffektiviseringar i företagen och elektrifiering av industri och transportsektorn – då har vi kommit åt stora delar av utsläppen. För att detta ska vara möjligt krävs ett system där all fossilfri elproduktion får finnas på lika villkor, kärnkraft inkluderat. För att undvika en avveckling av kärnkraften och en annalkande elkris måste regeringen därför skyndsamt ta beslut kring slutförvaringen av uttjänt kärnbränsle. Dessutom krävs en kraftigt utbyggd kapacitet i elnäten som kan tillgodose det ökade elbehov som elektrifieringen innebär.

Visa ledarskap

För att Sveriges företag ska kunna axla den roll som krävs i klimatomställningen krävs ett politiskt ledarskap som framsynt kan se vilka åtgärder som krävs i stället för att hantera kriser med nödlösningar när de uppstår. Om inte sommarens rapportering och FN:s klimatrapport kan mana till handlingskraft hos regeringen så vet jag inte vad som kommer att göra det.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.