headphones newspaper video-player

Skynda långsamt med digitala årsredovisningar

Det behövs en övergångslösning innan digital inlämning av årsredovisningar blir obligatorisk för alla aktiebolag, anser Företagarna apropå Bolagsverkets begäran om att det ska införas redan i sommar.
Publicerad 15 apr 2021
Foto: Shutterstock.com

Bolagsverket lämnade nyligen in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. I sin hemställan föreslår Bolagsverket att ett obligatorium ska införas från och med den 30 juni i år, men ett slutgiltigt beslut behöver fattas av regeringen.

Det är positivt att myndigheter arbetar aktivt med digitalisering av företagens myndighetskontakter, men Företagarna är kritiska till att införa ett obligatorium redan i år.

− Digitalisering av myndighetskontakter är bra, så länge de utformas på ett ändamålsenligt sätt, med säkra system, som inte ökar företagens kostnader eller leder till mer regelkrångel, säger Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling.

Få använder möjligheten i dag

Sedan 2018 har det varit möjligt för aktiebolag som följer regelverket K2 och K3 att lämna in sin årsredovisning digitalt. Under 2020 lämnades 17 procent av alla årsredovisningar in digitalt.

− Att inte ens var femte bolag lämnade in sin årsredovisning digitalt i fjol visar att det inte är läge att forcera i frågan, säger Helena Fond.

Övergångslösning behövs

Företagarna ser ett fortsatt behov av flexibilitet från myndigheternas sida eftersom inte alla företag kommit lika långt i den digitala omställningen. Inte sällan äldre företagare och företag som är små och själv sköter sin bokföring utan konsulthjälp har svårare än andra att lämna in årsredovisningen digitalt. Därför bör det vara möjligt att välja mellan att lämna in digital årsredovisning eller göra det i pappersform.

− Det behövs en övergångslösning innan digital inlämning av årsredovisningar blir obligatorisk. Det är viktigt att komma ihåg att bredbandsutbyggnaden på många håll i landet är nästintill obefintlig, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat.

Digital infrastruktur släpar efter

I flera län ligger utbyggnaden av bredband på under 70 procent, vilket är långt från regeringens mål i januariöverenskommelsen om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund år 2020. Post- och Telestyrelsen (PTS) slår i sin uppföljningsrapport från oktober 2020 fast att varken målet om 95 procents tillgång till 100 Mbit/s år 2020 eller målet om 100 procent tillgång till stabila tjänster 2023 kommer att uppnås.

− Så länge den digitala infrastrukturen brister kan vi på Företagarna inte acceptera att man från statligt håll inför obligatorium om digital inlämning av årsredovisning, säger Pontus Lindström.

Företagarna menar att regeringen måste fatta beslut om en ventil i förordningen som klargör att om teknisk infrastruktur i form av bredband ej finns tillgänglig för ett enskilt företag ska det vara tillåtet med inlämning i pappersformat utan några extra avgifter för företaget.

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor