headphones newspaper video-player

Satsa på jobbskaparna

Regeringens budget och partiernas valplattformar måste utgå från hur viktiga småföretagen är för Sveriges ekonomi.
Publicerad 12 apr 2021
På torsdag lägger finansminister Magdalena Andersson regeringens ekonomiska vårproposition på riksdagens bord. Foto: Shutterstock.com

På torsdag presenterar regeringen den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Det är viktiga förslag och riktlinjer som läggs på riksdagens bord, trots att pandemin drivit gäck med allt vad prognoser och beslut heter. I fjol sattes rekord i ändringsbudgetar och det enda som var säkert var att osäkerheten var stor. 

− Osäkerheten till följd av krisen är fortfarande stor och regeringens hattighet gällande restriktioner har inte bidragit till att underlätta företagens planering, men vaccineringen ger hopp om styrfart i hela ekonomin, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.danielwiberg rund (2).png

Tudelad konjunktur 

Finansminister Magdalena Andersson inledde veckan med att presentera Finansdepartementets senaste prognos för den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna. Beskedet från regeringen inför vårpropositionen är att de offentliga finanserna trots stödåtgärder är starka och uthålliga, att ekonomin står sig jämförelsevis stark och att läget på arbetsmarknaden kommer att stärkas, trots att det är fortsatt allvarligt.  

− Industrin går bra och får stark draghjälp från exporten och återhämtningen i omvärlden. Samtidigt ser vi att konsumentnära verksamheter, som påverkas i hög grad av restriktionerna, fortfarande har betydande svårigheter, säger Daniel Wiberg. 

Om den återstart som regeringen vill se ska bli verklighet anser Företagarna att det krävs en politik som gynnar de små och medelstora företagen som är Sveriges egentliga jobbmotor.  

− Trots betydande insatser för att mildra de negativa konsekvenserna har sysselsättningen minskat kraftig till följd av krisen. Långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer, omkring 200 000 av de inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än 12 månader, säger Daniel Wiberg. 

Orka lyfta blickenAlexandra H.jpg

Utmaningen för den ekonomiska politiken nu är att dels hantera effekterna av pandemin, dels orka lyfta blicken och fatta de rätta besluten som gör att ekonomin kan ta fart på riktigt när smittspridningen så småningom avtar och restriktionerna kan börja lätta.  

− För oss är det viktigt att utnyttja alla tillfällen som finns för att få politiken att utgå från företagarperspektivet. Budget är en del i det där man kan ta tempen på partierna, säger Alexandra Hernadi, politisk strateg på Företagarna.  

Politisk påverkan handlarom att ligga steget före. Just nu arbetar Företagarnas politiska experter för fullt med att öka de politiska partiernas förståelse för företagandets betydelse inför valet.  

− Ett av våra viktigast verktyg är de många panelundersökningar vi gör bland våra medlemmar för att hela tiden säkra att vi driver deras mest prioriterade frågor. Det handlar om allt från krav på minskad regelbörda och skatter på företagande och arbete till nu under corona, en effektiv hantering av utbetalningar, säger Alexandra Hernadi. 

Välfärdsskaparna  

Denna vecka presenterar Företagarna rapporten Välfärdsskaparna 2021. Den analyserar hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter som kommer från småföretagen och deras anställda.  

Läs rapporten Välfärdsskaparna 2021. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor