podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sveriges företagare sätter betyg på krisåtgärderna

Publicerad 17 sep 2020
Företagarnas nya rapport ger en unik inblick i hur Sveriges små- och medelstora företag i juni tog emot de kris- och stödåtgärder som rullats ut.

Hur har coronakrisen påverkat vad företagare ser som de viktigaste reformområdena. Vad ser de för möjligheter och problem med kris- och stödåtgärderna som rullats ut? Det är frågor som besvaras i Företagarnas nya rapport Coronakrisen – företagarna om regeringens krisåtgärder och behovet av återstart på företagens villkor.

Underlaget till rapporten kommer från företag som svarat på frågor i Företagarnas panel. Den ger därför en unik inblick i hur Sveriges små- och medelstora företag i juni tog emot de stödpaket som fanns då.

− Undersökningen visar att företagen särskilt efterfrågar sänkta kostnader att anställa som verktyg för att återstarta ekonomin och sysselsättningen. Minskad regelbörda, sänkt skattetryck och att osund konkurrens stoppas är andra centrala områden för att vi ska få den omstart Sverige nu så tydligt behöver, säger Företagarnas arbetsmarknads- och socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Resultaten manar till eftertanke

Redan innan coronakrisen hade arbetslösheten bitit sig fast på relativt höga nivåer (knappt 7 procent). I och med pandemin har den ökat markant och väntas fördubblas under hösten. När konjunkturen så småningom vänder upp igen riskerar många att fasta i livslång arbetslöshet med stora samhällsekonomiska kostnader som följd. Ett bättre företagsklimat är därför viktigt för att motverka en sådan utveckling.

− En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla, säger Erik Ageberg.

Varning för krångel

Företagare beskriver regeringens krisåtgärder som otillräckliga och krångliga. Upp emot hälften (47 procent) av alla företagare uppger att regeringens krisåtgärder inte är anpassade för deras företag.

− Att stöden i så hög utsträckning har uppfattats som krångliga och dåligt anpassade till företagens verklighet borde vara en varningsklocka för regeringen om de menar allvar med att stödja Sveriges företag under denna svåra tid, säger Erik Ageberg.

Fler nyheter från Företagarna