headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Senkommet och snårigt stöd till enskilda firmor

Regeringen räknar med att endast omkring 46 000 av Sveriges drygt 600 000 enskilda näringsidkare kommer kunna komma i fråga för stödet.
Publicerad 9 okt 2020
Regeringens förslag om ett stöd till enskilda näringsidkare är snårigt, med en hel del begränsningar och villkor. Foto: Shutterstock.com.

Regeringen har lagt ett förslag om ett särskilt stöd riktat till enskilda näringsidkare. Förslaget har varit ute för remissgranskning en vecka och i dag har Företagarna lämnat in sitt yttrande över remissen.

− Vi välkomnar att detta stöd nu ska införas. Det är beklagligt att det har dröjt så länge – problemen för dessa företagare uppmärksammades redan i försomras. Som förslaget ser ut är det också ganska snårigt, med en hel del begränsningar och villkor, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert och ansvarig för frågan på Företagarna.

En näringsidkare som har haft ett ekonomiskt tapp på grund av coronakrisens följder under perioden mars-juli, ska kunna få upp till 120 000 kronor i retroaktivt stöd. Till skillnad från omställningsstödet, är inte det nya stödet relaterat till kostnader i verksamheten, utan baseras enbart på omsättningsbortfall.

Många kan inte söka stödet

Ett flertal krav ställs dock för att kunna ansöka om stöd. Näringsidkaren måste ha haft en omsättning på minst 200 000 kr förra räkenskapsåret. Omsättningen måste ha varit 30 procent lägre i mars-april, 40 procent lägre i maj och 50 procent lägre i juni-juli, jämfört med samma månader 2019. Andra stöd, försäkringsutbetalningar och liknande som erhållits räknas av från stödsumman.

Regeringen anger i förslaget att man räknar med att endast omkring 46 000 av Sveriges drygt 600 000 enskilda näringsidkare kommer kunna komma i fråga för stödet. Delägare i handels- och kommanditbolag kommer inte heller att kunna söka stödet.

− Flera av de större statliga stödåtgärderna efter coronakrisen, som omställningsstödet och företagsakuten, har inte kommit företagen till handa mer än till en bråkdel. Krångliga ansökningsförfaranden har inneburit i hinder. Även om detta stöd till de minsta företagen har dröjt alltför länge, får vi hoppas att det nu kan komma dem till del. De enskilda näringsidkarna är trots allt Sveriges största företagargrupp, och har i många fall drabbats hårt av krisen, säger Patrick Krassén.

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen