headphones newspaper video-player

Så undviker du att bli drabbad av it-brott

Häng med i informationssäkerhetsmånaden för att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos företag.
Publicerad 5 okt 2020
Foto: Shutterstock.com

Förr i tiden var världens mest värdefulla resurs olja. Numera är det data. Varje dag skapas enorma mängder data ur våra beteenden och beslut. Data som går att destillera värde ur med hjälp av smarta algoritmer och artificiell intelligens. Men det är inte bara kommersiella aktörer som vill få del av vår data med allt mer sofistikerade metoder. Tyvärr vill även kriminella det. Ju mer digitala vi blir i allt vi gör, desto större är också riskerna att exponera sig för it-brottslighet.

− Utsattheten gör att många företag måste satsa på att installera inbrottslarm eller sätta in skyddsglas, men man är i regel inte lika aktiva när det gäller att förebygga it-brott, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företag.

Skydda ditt företag

Oktober är EU:s gemensamma informationssäkerhetsmånad. Som en del i den genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen sedan några år tillbaka kampanjen Tänk säkert. Företagarna är en av organisationerna som deltar. Årets tema är Säkra din väg in – Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod.

Läs mer om informationssäkerhetsmånaden på MSB:s webbplats.

− Både våra egna och andras undersökningar visar att en stor andel företagare blivit utsatta för it-relaterade brott och upplever oro kring hur man ska kunna skydda sig själv och bolaget. Här fyller informationssäkerhetsmånaden en viktig funktion i att sprida kunskap, inte minst med anledning av den rådande coronapandemin då många medarbetare jobbar hemifrån, säger Pontus Lindström.

Ladda ner checklistan Så skyddar du ditt företag från MSB.

Gör en riskanalys

Rekommendationerna om att arbeta hemifrån på grund av coronakrisen ställer krav på digital mognad hos alla i företaget. Utifrån ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att medarbetare har tillgång till rätt information på distans utan att systemen kan utsättas för it-attacker och intrång. Det handlar dels om att ha rätt teknik, dels om att ha rätt rutiner.

− Det är viktigt att göra en riskanalys och ha rutiner som gör att man vet hur man ska agera om man blir utsatt. Vilken information kräver extra skydd? Finns säkerhetskopior på affärskritisk information? Hur jobbar vi om internet slutar fungera? Ju mer förberedd man är, desto mindre risk för riktigt otrevliga och kostsamma överraskningar, säger Pontus Lindström.

Digital informationssäkerhetsutbildning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram utbildningen DISA, Digital informationssäkerhetsutbildning för alla. Det är en avgiftsfri digital utbildning som på ett enkelt sätt kan höja din och dina medarbetares medvetenhet om god informationssäkerhetshantering. DISA består av tio avsnitt med filmer och texter.

Fler nyheter från Företagarna

Ungt företagande i fokus

Att redan som ung få hjälp att förverkliga en idé i företagsform kan vara startskottet på en framtida karriär som företagare.

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor