headphones newspaper video-player

Pandemilag måste kopplas till ekonomisk kompensation

Varje politiskt beslut som inskränker en frihet är förbundet med en kostnad, säger Företagarnas vd Günther Mårder apropå regeringens ambition att lägga fram en tillfällig pandemilag.
Publicerad 20 okt 2020
Företagarnas vd Günther Mårder.

Regeringen vill få en tillfällig pandemilag för covid-19 på plats till sommaren. Syftet är att få mer precisa lagliga verktyg att använda i förebyggande syfte än vad som är möjligt med Ordningslagen och Smittskyddslagen.

− Vi behöver en lagstiftning som verkligen träffar de verksamheter som vi i dag inte når, sade socialminister Lena Hallengren i Aktuellt på måndagen.

Företagarna menar att det är viktigt att en sådan lagstiftning både måste vara tydlig för de som ska tillämpa den och vara förbunden med tydlig kompensation. De regler som hittills råder skapar en stor ojämlikhet mellan olika näringsidkare. Ny lagstiftning kan inte skapa nya gränsdragningar som upplevs som godtyckliga och ologiska för dem som träffas av den. De som inte kan bedriva verksamhet som vanligt genom lagstiftningen måste också få kompensation, betonade Företagarnas vd Günther Mårder i Sveriges Radios P1 Morgon på tisdagsmorgonen.

− Regeringen måste förstå att om man begränsar friheter så har det också en kostnad och den kostnaden måste man ta, precis som när staten exproprierar, alltså lägger beslag på, mark, säger Günther Mårder.

Lena Hallengren säger i Dagens Nyheter att regeringen är noga med att lagstiftningen ska hanteras varsamt då den är komplicerad och gränsar till grundlagsskyddad frihet. En del av komplexiteten menar Företagarna är just frågan om kompensation.

− Om en företagare förbjuds att bedriva sin verksamhet måste det åtföljas av att man ger kompensation för den rättighet som man har berövat individen och just kompensation diskuterar man väldigt lite, säger Günther Mårder.

 

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor