headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Företagarna: Nya LAS i huvudsak bra

Mindre risker vid uppsägning skapar fler jobb. Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander hoppas på att utredningens förslag om ny LAS blir verklighet senast 1 januari 2022.
Publicerad 26 okt 2020

Förändringarna som föreslås i nya utredningen kring lagen om anställningsskydd (LAS) är nödvändiga för att små företag ska kunna fortsätta skapa 4 av 5 jobb i Sverige. Det konstaterar Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander som författat det remissvar som organisationen nu skickat in.

Lise-Lotte.png– Den här utredningen har förstått att små företag har stora problem med dagens LAS. Problem som i slutänden gör att de inte vågar anställa och skapa jobb i den grad som de egentligen skulle vilja, säger Lise-Lotte Argulander, som också suttit med i utredningen.

Vilka är de viktigaste förbättringarna som följer av utredningen?

–  En väldigt viktig förbättring är att man bryter möjligheten för någon som blivit uppsagd att ha kvar sin anställning efter uppsägningstidens slut genom att ogiltigförklara uppsägningen, i företag med färre än 15 anställda. Huvudregeln blir i fortsättningen att anställningen upphör efter uppsägningstidens slut i alla företag. Ogiltigförklaran är fortsatt möjligt i företag med fler än 15 anställda.

– Det här gör att små företag inte tar lika stora risker vid en uppsägning och får en överblickbar process. Idag kan företag hamna i en tvist som drar ut väldigt lång tid och tvingas då under hela processen betala ut lön oavsett om arbetstagaren arbetar under tvistetiden eller ej, något som kan slå väldigt hårt mot de minsta företagen.

Innebär det här att man kan säga upp vem som helst, hur som helst?

– Nej, det är helt fel. Det krävs precis som tidigare en saklig grund för att säga upp någon. Sker en felaktig uppsägning som bryter mot lagstiftningen, kan den uppsagde stämma arbetsgivaren och få ett ekonomiskt skadestånd i efterhand om saklig grund saknas. Arbetstagaren måste stämma arbetsgivaren precis som förut för att få ut skadeståndet.

Ser Företagarna några problem med utredningens förslag?

–  Ett bekymmer finns när det kommer till arbetsgivarens utökade ansvar för kompetensutveckling, där en tydlig definition saknas. Företagarna tror inte att förslaget i sin nuvarande utformning kommer leda till mer kompetensutveckling utan istället skapar tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

– Exempelvis kan fackförbund vid en uppsägning ganska enkelt använda kravet på kompetensutveckling och mena på att arbetsgivaren inte uppfyllt kraven. Om definitionen på vad kompetensutveckling ska vara är otydlig kommer små arbetsgivare inte våga sig in i den tvisten och istället direkt betala ut skadestånd.

Om du jämför LAS-utredningen med den lösning som Svenskt Näringsliv och PTK nu kommit överens om, kan du nämna några skillnader?

– I parternas överenskommelse mellan PTK och SN har man exempelvis tagit bort begreppet saklig grund och ersatt med sakliga skäl. Man har dock inte definierat vad sakliga skäl är. Enligt parternas förslag ska man kunna ogiltigförklara även om anställningen inte består.

Du har haft stor insyn i det här arbetet länge nu. När tror du vi kan få en modern LAS?

 – Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens bör viktiga delar av utredningens förslag genomföras senast den 1 januari 2022. Vi får hoppas att politikerna orkar stå fast vid det datumet så vi får en modernare LAS och att man fullföljer utredningens förslag, som Företagarna i grunden tycker är bra.

Taggar

Modeskatt, nej tack

Förslaget om att införa en skatt på kläder och skor för att få bort skadliga kemikalier sågas av remissinstans efter remissinstans.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen