headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Gehör för regelförenkling i riksdagen

Fem av riksdagens åtta partier har lagt förslag som går på Företagarnas linje i arbetet med att minska företagens regelbörda.
Publicerad 23 okt 2020
Riksdagshuset i Stockholm. Foto: Shutterstock.com

Arbetet mot krångliga regler och onödig byråkrati är en av Företagarnas viktigaste frågor. Minskad regelbörda frigör tid och pengar som företagare kan använda för att utveckla verksamheten, i stället för att läsa, tolka och tillämpa olika myndigheters regelverk.

− Alla partier uttrycker att de vill förenkla för företag. Men samsynen är bedräglig, eftersom vi kan se att den upplevda regelbördan ökar år efter år trots att alla säger att de vill minska den, säger Företagarnas näringspolitiska expert Helena Fond.

Ett sätt att ta tempen på engagemanget för regelförenkling är att titta på vilka förslag riksdagspartierna lagt under den allmänna motionstiden som tog slut den 6 oktober i år. Under den perioden kan alla ledamöter lämna förslag i vilka frågor de vill. Under resten av riksdagsåret måste de lämna följdmotioner på förslag från regeringen.

− Alla partier utom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat genomarbetade motioner om regelförenkling, säger Helena Fond.

Det krävs förändringar på systemnivå

Flera tusen motioner lämnas in under den allmänna motionstiden. Motioner som frontas av partiernas talespersoner eller alla ledamöter i ett utskott är ofta mer intressanta att titta på än de som är undertecknade av endast en ledamot.

− Det är positivt att Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna betonar vikten av att stärka Regelrådet, säkerställa bättre konsekvensanalyser av förslag på nya regler och ta ett tydligare ägarskap i frågan.  Det visar att vårt påverkansarbete ger resultat då detta är ståndpunkter vi fört fram länge, säger Helena Fond.

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att inte prioritera regelförenklingsfrågan under den allmänna motionstiden och inte heller Vänsterpartiet.

− Näringsminister Ibrahim Baylan (S) har varit engagerad och drivit på frågorna bland annat i den så kallade Förenklingsresan som genomfördes för ett år sedan. Resan utmynnade i en rapport som sammanställts av Tillväxtverket med ett antal viktiga förenklingsförslag som vi nu ser fram emot ska bli verklighet. Från Företagarnas sida betonar vi dock vikten av att regelförenkling inte kan vara avhängt av vem som innehar posten som näringsminister och dennes engagemang för frågorna. Det behövs förändringar på systemnivå och ett tydligt organisatoriskt ägarskap och mandat inom Regeringskansliet, säger Helena Fond.

Partiernas motioner

Moderaterna: Regelförenklingar för Sveriges företagare

Moderaterna: En effektiv offentlig förvaltning som fokuserar på kärnuppdraget och minskar byråkratin

Kristdemokraterna: Utgiftsområde 24 Näringsliv

Centerpartiet: Regelförenkling för bättre styrning, service och ökat företagande

Liberalerna: En liberal närings- och företagarpolitik

Sverigedemokraterna: Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

 

Taggar
Riks Nyhet

Modeskatt, nej tack

Förslaget om att införa en skatt på kläder och skor för att få bort skadliga kemikalier sågas av remissinstans efter remissinstans.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen