headphones newspaper video-player

Företagsakuten måste göra skäl för namnet

Företagarna anser att Företagsakuten som ska underlätta för företag som hamnat i likviditetsknipa inte fungerar så bra som den skulle kunna göra.
Publicerad 22 okt 2020
Vi varnade tidigt för att bankerna inte kommer att vara beredda att låna ut i tillräckligt hög grad. Resonemanget från Swedbanks vd visar att det är på det viset, säger Företagarnas Daniel Wiberg. Foto: Shutterstock

I en intervju i Svenska Dagbladet säger Swedbanks vd Jens Henriksson att banken finns där för sina kunder, apropå att Swedbank gör ett urstarkt kvartalsresultat trots coronakrisen. Han lyfter bland annat fram att Swedbank lånat ut mellan 600 och 700 miljoner kronor till små och medelstora företag inom ramen för Företagsakuten, där staten står för 70 procent av kreditrisken.

I samma artikel säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg att de lån som hittills beslutats enligt regelverket för Företagsakuten inte återspeglar det behov som finns ute bland företagen som kämpar med finansiering på grund av coronakrisen.

− Med tanke på det tuffa ekonomiska läget är jag övertygad om att lånebehovet är mycket större än så. Betydligt fler företag skulle ta de här lånen om de var mer kända och om villkoren var bättre, säger han.

Företagsakuten behövs

Förra månaden förlängdes Företagsakuten till 31 december, för att ge fler företag en möjlighet att ta del av de garanterade och amorteringsfria lånen. Per den 22 oktober har dock endast 653 lån till ett sammanlagt belopp av 2,3 miljarder kronor lånats ut av de 71 anslutna bankerna och kreditinstituten, enligt statistik från Riksgälden. Det ska ses i relation till kreditramen från staten som är på hela 100 miljarder kronor.

Jens Henriksson menar att Swedbank lånar ut till företagare, men att banken måste ta hänsyn till riskerna förknippade med utlåning i coronatider.

Trots blygsamt facit så här långt anser Daniel Wiberg att Företagsakuten behövs.

− Tanken med att staten garanterar lån är bra. Det är ett instrument som borde få större genomslag. För företagare som har en god kontakt med sin bank kan lån vara en relativt snabb och tillgänglig finansiering, jämfört med att till exempel ansöka om olika former av stöd, säger Daniel Wiberg.

Bättre villkor för Företagsakuten 

Företagarna efterlyser bättre villkor för Företagsakuten. Dels genom att de långivare som är effektivast på att nå ut till företagen i dag få större tilldelning, dels genom att staten ska ta större del av risken.

− Vi varnade tidigt för att bankerna inte kommer att vara beredda att låna ut i tillräckligt hög grad eftersom de skulle få för mycket risk på sin balansräkning. Resonemanget från Swedbanks vd visar att det är på det viset, säger Daniel Wiberg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor