För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stöd till enskilda näringsidkare försenat

Publicerad 2 nov 2020
Enskilda näringsidkare som drabbats hårt av pandemin skulle ha kunnat ansöka om stöd nu, men de väntar fortfarande på att ansökningssystemet ska komma på plats.
Foto: Shutterstock.com

Dagen före allhelgonahelgen, den 29 oktober, var det tänkt att det nya stödet som vänder sig till enskilda näringsidkare skulle träda i kraft. Då skulle företagare som drabbats hårt av pandemin men inte kunnat ta del av omställningsstödet på grund av företagsformen äntligen kunna ansöka om stöd. Men helgen kom och helgen gick och ännu under måndagen finns det inte något besked om när stödet kommer att gå att söka.

Ansökningsförfarandet ska finnas hos Boverket, som också administrerar kommande utbetalningar, men den som söker på myndighetens webbplats nås bara av kortfattad information om att Förordningen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ännu inte är beslutad av regeringen.

Myndigheterna väntar på regeringen 

De ansökningar som de enskilda näringsidkarna ska kunna göra via Boverkets hemsida ska sedan prövas av Länsstyrelsen, beroende på var företagaren är skriven. Boverket skriver att Länsstyrelsen kommer att ansvara både för handläggning och all information angående stödet: ”Håll utkik på länsstyrelsens webb för information om vad som händer framöver!”

− När det omsättningsbaserade stödet till enskilda näringsidkare presenterades för snart två månader sedan sade vi att det tagit för lång tid och att pengarna måste komma de krisande företagen till del. Mot den bakgrunden är det minst sagt illavarslande att det nu är ytterligare försenat, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Förberedelser pågår

Det är länsstyrelsen Östergötland som har samordningsansvar och ska administrera insatsen tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Till att börja med har länsstyrelserna fokuserat på att bygga upp en organisation som kan ansvara för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

− Eftersom förordningen inte har kommit på plats än så vet vi i dagsläget inte när e-tjänsten för ansökningar kommer att öppnas. Det pågår ett arbete där vi på Länsstyrelserna samarbetar med både Boverket och Skatteverket, men det arbetet är beroende av att regeringen fattar beslut om förordningen, säger Kristi Ahlstrand på Länsstyrelsen Östergötland, nationell samordnare för omställningsstödet för enskilda näringsidkare.

Företagarna fortsätter att bevaka frågan.

Läs även: Enskilda näringsidkare: datum spikat för stödansökan

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna