headphones newspaper video-player

Stöd till enskilda näringsidkare försenat

Enskilda näringsidkare som drabbats hårt av pandemin skulle ha kunnat ansöka om stöd nu, men de väntar fortfarande på att ansökningssystemet ska komma på plats.
Publicerad 2 nov 2020
Foto: Shutterstock.com

Dagen före allhelgonahelgen, den 29 oktober, var det tänkt att det nya stödet som vänder sig till enskilda näringsidkare skulle träda i kraft. Då skulle företagare som drabbats hårt av pandemin men inte kunnat ta del av omställningsstödet på grund av företagsformen äntligen kunna ansöka om stöd. Men helgen kom och helgen gick och ännu under måndagen finns det inte något besked om när stödet kommer att gå att söka.

Ansökningsförfarandet ska finnas hos Boverket, som också administrerar kommande utbetalningar, men den som söker på myndighetens webbplats nås bara av kortfattad information om att Förordningen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ännu inte är beslutad av regeringen.

Myndigheterna väntar på regeringen 

De ansökningar som de enskilda näringsidkarna ska kunna göra via Boverkets hemsida ska sedan prövas av Länsstyrelsen, beroende på var företagaren är skriven. Boverket skriver att Länsstyrelsen kommer att ansvara både för handläggning och all information angående stödet: ”Håll utkik på länsstyrelsens webb för information om vad som händer framöver!”

− När det omsättningsbaserade stödet till enskilda näringsidkare presenterades för snart två månader sedan sade vi att det tagit för lång tid och att pengarna måste komma de krisande företagen till del. Mot den bakgrunden är det minst sagt illavarslande att det nu är ytterligare försenat, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Förberedelser pågår

Det är länsstyrelsen Östergötland som har samordningsansvar och ska administrera insatsen tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Till att börja med har länsstyrelserna fokuserat på att bygga upp en organisation som kan ansvara för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

− Eftersom förordningen inte har kommit på plats än så vet vi i dagsläget inte när e-tjänsten för ansökningar kommer att öppnas. Det pågår ett arbete där vi på Länsstyrelserna samarbetar med både Boverket och Skatteverket, men det arbetet är beroende av att regeringen fattar beslut om förordningen, säger Kristi Ahlstrand på Länsstyrelsen Östergötland, nationell samordnare för omställningsstödet för enskilda näringsidkare.

Företagarna fortsätter att bevaka frågan.

Läs även: Enskilda näringsidkare: datum spikat för stödansökan

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor