headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Enskilda näringsidkare: datum spikat för stödansökan

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare kan sökas från den 10 november, efter att regeringen fattat ett försenat beslut under veckans regeringssammanträde.
Publicerad 5 nov 2020
Foto: Shutterstock.com

På regeringens sammanträde under torsdagen fattades det sedan länge efterfrågade beslutet om att införa omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Det är ett besked som många företagare som driver sin verksamhet som enskild firma väntat otåligt på till följd av coronakrisen.

Detaljerna i stödets utformning har varit kända sedan tidigare, men trots det har förordningen dragit ut på tiden. I promemorian från Näringsdepartementet den 1 oktober föreslogs förordningen träda i kraft den 29 oktober. Så sent som i måndags uppmärksammade Företagarna problemet med förseningen i artikeln ”Stöd till enskilda näringsidkare försenat”.

− Eftersom förordningen inte har kommit på plats än så vet vi i dagsläget inte när e-tjänsten för ansökningar kommer att öppnas, sade Kristi Ahlstrand på Länsstyrelsen Östergötland, nationell samordnare för omställningsstödet för enskilda näringsidkare, i den artikeln.

I och med torsdagens regeringsbeslut har bitarna fallit på plats. Förordningen och därmed stödet träder i kraft den 9 november. Ansökan via den e-tjänst som Boverket svarar för kommer att öppna den 10 november. Den som saknar möjlighet att nyttja e-tjänsten kan i stället rekvirera ett pdf-ansökningsformulär från länsstyrelsen.

Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

– Länsstyrelserna förväntar sig ett stort antal ärenden och komma att prioritera dessa högt, säger Kristi Ahlstrand.

Länkar

Boverket: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs.

Länsstyrelsen Östergötland: Klart för nytt stöd till enskilda näringsidkare. 

Taggar
Riks Nyhet

Leklandet nekas omställningsstöd

Ett bagatellartat fel gör att Stellas lekland inte får ta del av omställningsstödet, trots att företaget är berett att rätta till det. Om inte vi får ta del av omställningsstöde...

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen