För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra låta 55-plussare välja karenstid

Publicerad 3 nov 2020
Företagarna välkomnar att 55-årsgränsen för hur gammal en egenföretagare får vara för att ändra karenstiden i sjukförsäkringen föreslås slopas.
Foto: Shutterstock.com

På måndagen lade Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare fram ett efterlängtat förslag. Det handlar om en ändring i karensreglerna för egenföretagare. I delbetänkandet 55 år och karensval föreslår utredaren ett slopande av 55-årsgränsen för hur gammal man maximalt får vara för att kunna ändra hur lång karenstid man vill ha i sjukförsäkringen.

− Det här är ett väldigt bra förslag helt i linje med vad Företagarna länge argumenterat för. Tyvärr tar det ibland lång tid att förändra även de minst kontroversiella reglerna. Utredningen föreslår att 55-årsgränsen tas bort från och med den 1 januari 2022, säger Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg, som varit knuten till utredningen som expert.

Egenföretagare väljer karenstid

Den som är egenföretagare omfattas inte av sjuklönereglerna som gäller för anställda och företagare med aktiebolag. I stället kan man själv besluta om hur lång karenstid man vill ha: 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Den som inte gör ett aktivt val har sju dagar i vad som kallas för grundkarens.

Valfriheten finns till för att det inom gruppen egenföretagare antas finnas ett varierande behov av försäkringsskydd. Risken kompenseras till viss del av att sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna blir lägre ju längre karenstid man väljer. Denna valfrihet upphör dock när egenföretagare fyllt 55 år. Då kan inte karenstiden ändras. Det är en kvarleva från hur systemet såg ut när försäkringen byggdes upp under mitten av 1900-talet. Egenföretagare som ville ansluta sig till den inkomstbaserade tilläggssjukförsäkringen då var tvungna att ha god hälsa och vara under 55 år.

− Åldersgränsen har sedan länge spelat ut sin roll. Det är orimligt att en 56-årig företagare inte kan ändra karenstid. Många som driver ett nystartat företag är över femtio år i dag. Ett system för valfrihet som utesluter en stor del av gruppen som träffas av reglerna är inte logiskt, säger Erik Ageberg.

En dag bör vara huvudregel för karenstid

Karenstiderna har ändrats fram och tillbaka under årens lopp. Företagarnas undersökningar visar att hälften av alla egenföretagare inte gjort något val och en fjärdedel inte känner till hur lång karenstid de har. Om någon blir sjuk och upptäcker att man har sju dagars karenstid kan det komma som en riktigt obehaglig överraskning. Företagarna arbetar därför för ytterligare förändringar i regelverket för egenföretagares sjukförsäkring.

− I stället för sju dagar bör en dag vara huvudregel. Sjukförsäkringsavgiften för längre karenstider är i dag alltför höga i förhållande till risköverförningen till företagaren för att motivera dagens karenstider, säger Erik Ageberg.

Fakta

Med egenföretagare menas här den som driver verksamhet som enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Fler nyheter från Företagarna