headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Pengarna fördelas till ett antal företagare dels i Luleå och dels i övriga Norrbotten. Foto: Shutterstock

Stort intresse för Norrbotten Business Support

2 jun 2020
Redan första dagarna kom över hundra ansökningar in från företagare i Norrbotten.

I projektet Norrbotten Business Support delas 5 miljoner kronor ut till lokala krisdrabbade företag, tack vare ett samarbete med Facebook. Ansökningsperioden har rivstartat med många ansökningar första veckan, men ännu finns tid för den som inte ansökt än.

– Intresset från länets företagare är stort och det finns en spännvidd i verksamhetsidéer, omsättning, antal anställda och antal verksamhetsår. Det är intressant men också rörande att läsa igenom ansökningarna och förstå hur coronapandemin påverkat företagens verksamhet, likväl som företagarens liv, säger Lars Lindberg, regionchef Företagarna Norrbotten.

Långsiktigt hållbart

Med Norrbotten Business Support vill Företagarna och Norrbottens Handelskammare stötta innovativa idéer kring hur den nuvarande krisen kan vändas till långsiktigt hållbara verksamheter.

Den som driver ett mindre företag i Norrbotten och drabbats av coronakrisen kan söka om stöd för någon typ av förbättring eller utveckling man vill göra med företaget.

– Juryn ser redan fram emot att få börja gå igenom de olika förslagen som lämnats in gällande hur de sökande skulle vilja använda stödet från Facebook, säger Lars Lindberg.

Ansökan är öppen till och med 7 juni 2020.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap