headphones newspaper video-player

Småföretagsbarometern skapar debatt

Väntat, men allvarligt. Så kan man sammanfatta de politiska kommentarerna om årets Småföretagsbarometern.
Publicerad 18 jun 2020

Fyra ledamöter från fyra partiet i finansutskottet. Två av dem näringspolitiska talespersoner. Så såg den politiska panelen ut på webbinariet som lanserade årets Småföretagsbarometern. I vanliga fall presenteras den årliga konjunkturundersökningen vid ett seminarium i riksdagen, men det satte coronakrisen stopp för i år, precis som så mycket annat.

Uppmaningar till politikerna

Det är ett ganska deppigt resultat i år, inledde Swedbanks public affairs-chef Josefine Uppling med att konstatera och fick medhåll av Företagarnas vd Günther Mårder som riktade en uppmaning till politikerna.

− Omställningsstödet skulle behöva göras om till ett omsättningsstöd som fortsätter att rulla för varje månad man har restriktioner som innebär att man som företagare inte kan bedriva sin verksamhet under en fri marknad. Dessutom måste man se över korttidspermitteringen och titta på gruppen enskilda näringsidkare, sade han.

Småföretagsbarometern tas fram i samarbete med Swedbank och Sparbankernas riksförbund. Riksförbundets vd Ewa Andersen hade också några medskick till politikerna.

− Vi vill se efterställda lån via Almi. De skulle kunna betalas tillbaka med direkta riktade arbetsgivaravgifter. Vi har pratat om en förlängd tidsfrist när det gäller kontrollbalansräkning och återställande av kapital från åtta upp till 18 månader. Anledningen är att vi ser att många som har extremt svårt nu är väldigt säsongsberoende och då måste man gå över två säsonger så att man skulle kunna återhämta sig, sade hon.

Sparbankernas riksförbund ser även att behov av ett förenklat rekonstruktionsförfarande förenat med en statlig garanti. Man anser även att mars och april är alldeles för kort tid för det omställningsstöd som ska börja gälla snart. Längre fram, i en återhämtningsfas, betonar förbundet att det är viktigt att betalningstiderna inte förlängs så att små företag har svårt att få betalt i rimlig tid.

Beredskap göra mer

Den politiska panelen betonade vikten av att vara både lyhörd och ödmjuk inför de problem som företagare möter på grund av coronakrisen.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mathias Tegnér inskärpte att Sverige befinner sig i en svår situation och att det måste finnas en beredskap att göra mer.

− Man ska vara ödmjuk för att det här har gått fort och därför har ju inte allt blivit hundra procent rätt. Vi måste försöka utvärdera as we go så att stöden blir så bra som möjligt, sade han.

Samtidigt finns en avvägning att göra mellan enkelhet och kontroll, sade Mathias Tegnér.

− Reglerna ska vara så enkla som möjligt, men vi måste även se till att stöden används så att det går till rätt personer och till rätt företag. Båda de perspektiven måste finnas med, annars är risken att stödet för stöden urholkas, sade han.  

Kristdemokraternas näringspolitiska talesperson Camilla Brodin tog fasta på frågan om omställningsstödet.

− Omställningsstöd till omsättningsstöd, det var något som vi föreslog från första början och fortsätter göra det. Det måste utökas. Svenska företag satsar oerhört mycket både genom skattsedeln och sin egen drivkraft. Vi vet att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Ska det fortsätta vara så måste det bli lite payback time, sade hon.

Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl var inne på samma spår.

− Omställningsstödet gäller ju för mars och april och i mars hade vi inte riktigt börjat se konsekvenserna. Lite mer så i april.  Stödet kan man kanske få ut i bästa fall i början av juli. Men om man tittar på beläggningen på hotell och andra logiverksamheter så är det ju nittio procent som är borta. Och tittar man på landsbygdsföretag har man kanske inte så höga hyror – de fasta kostnaderna är inte det stora problemet – de behöver en annan form av stöd och därför måste vi förlänga omställningsstödet, sade hon.

Näringsutskottets ordförande, moderaten Lars Hjälmered öppnade även han för att ta en diskussion om en eventuell förlängning av omställningsstödet och sade samtidigt att det är viktigt att blicka framåt 

Stärkta ur krisen

Mathias Tegnér sade att han tror att Sverige kommer att kunna komma ur krisen starkare än när vi gick in i den. Även Camilla Brodin betonade vikten att agera så att Sverige går stärkt ur krisen.

Lars Hjälmered sade att stöden är en klok strategi för att företag och jobb inte ska försvinna i onödan, men riktade kritik mot hur smittspårningen eller testningen har hanterats av regeringen.

− Det som saknas är testningsfrågan. Den handlar inte bara om ”är jag smittad eller inte”. Den handlar egentligen om ”kan människor vara på jobbet eller inte”. Det skulle kunna vara en nyckel i återstartandet av svensk ekonomi och där har ju regeringen och den svenska testningen fullkomligt fallerat på ett häpnadsväckande sätt, sade han.

Helena Lindahl lade an ett stad-land-perspektiv och betonade att förutsättningarna för att driva företag skiljer sig åt.  

− Jag tycker om jag ska vara lite kritisk att det här omställningsstödet inte har greppat alla företagsgrupper och hela landet.

Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor