headphones newspaper video-player

Riksdagen driver på för regelförenkling

Företagarna välkomnar att näringsutskottet uppmanar regeringen att intensifiera arbetet med regelförenklingar för företag.
Publicerad 12 jun 2020

Riksdagens näringsutskott vill att regeringen breddar och driver på arbetet med att förenkla för företagen. I fyra tillkännagivanden – uppmaningar till regeringen – förordar utskottet omfattande regelförenklingar.

Fler förenklingsuppdrag

Enligt näringsutskottet bör regeringen komma med ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka digital samverkan mellan myndigheter. Utskottet anser även att regeringen bör överväga att ge ännu fler statliga myndigheter ett så kallat förenklingsuppdrag. I dag har 19 centrala myndigheter sådana uppdrag. Dessa innebär att handläggningstiderna ska minska, kontakten mellan företagare och myndighet ska förbättras och att samråd med företagare ska bli mer systematiskt.

Näringsutskottet anser även att det borde finnas en tidsgräns för giltigheten i myndigheters regler och bestämmelser och är en uppmaning till regeringen att pröva att använda så kallade solnedgångsklausuler. Sist men inte minst uppmanas regeringen verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat, så att fler kommuner ansluter sig. I dag används Serverat främst för att underlätta tillståndsansökningar i restaurangbranschen.

Regelbördan måste minska

Företagarna är positiva till att riksdagen driver på. Om det enbart tillkommer regler för företagare kommer bördan till slut att bli omöjligt att hantera. Därför vore det även bra om Tillväxtverket, som är den myndighet som är ansvarig för uppföljning och rapportering av förenkling, får ett starkare mandat.

− Det är inte rimligt att en företagare ska behöva hantera olika system för sitt företag när det kommer till administration kopplat till myndigheter. Vi vill att detta tas så långt som till ett digitalt ekosystem för företagare där man kan sköta alla sina myndighetskontakter oavsett om det handlar om information vad som gäller just mitt företag, ansökningar eller rapportering, säger Helena Fond, ansvarig för regelförenkling på Företagarna.

Administration slukar resurser

I genomsnitt ägnar företagare tio timmar i veckan åt att administrera lagar, regler och bestämmelser. Fler än varannan företagare behöver anlita hjälp för att hantera administrationen och många upplever att krånglet ökar för varje år. Dyrare blir det också. I runda slängar ökar kostnaderna för regelefterlevnaden med en miljard kronor per år för landets företagare.

Fakta

Tillkännagivande är beslut där riksdagen uppmanar regeringen att göra något, till exempel utreda en fråga eller lägga fram ett lagförslag. Som utgångspunkt ska regeringen följa riksdagens uppmaning, men om regeringen gör en annan bedömning kan den avstå från det. Varje år tillkännagivanden.

Solnedgångsklausul innebär att en bestämmelse inte varar tills vidare utan måste omprövas vid en viss tidpunkt.

Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor