podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nu öppnar avstämningen för korttidsarbete

Publicerad 15 jun 2020
Företag som permitterade personal i mars ska nu göra den första avstämningen för det preliminära stödet.
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Den 16 juni öppnar Tillväxtverket upp det digitala verktyget för avstämning av korttidsarbete (korttidspermittering). Det var tänkt att gå att använda redan den 1 juni, men i sista minuten meddelade verket att man behövde mer tid för att få systemet klart

Efter bråda dagar på Tillväxtverket är verktyget för avstämning nu klart att ta emot avstämningar från de cirka 25 000 företag som ansökte om stöd från den 16 mars, när korttidsstödet trädde i kraft. Det är en avstämning som omfattar företagens stöd för ungefär en halv miljon anställda.

Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander har varit i tät kontakt med Tillväxtverket för att betona att det är viktigt att göra ett så bra avstämningsverktyg som möjligt.

Tror du att det är nervösa på Tillväxtverket nu?

Det pirrar säkert i magen. Det gäller ju att det digitala systemet klarar av alla tusentals ärenden. I mina kontakter med Tillväxtverket har de sagt att de inte kan utesluta att det kan bli viss fördröjning när man matar in alla uppgifter, så ett gott råd är att inte vänta till sista stund.

Vilka ska göra avstämning 16-30 juni?

Det är de som ansökte om korttidsstöd för mars månad som nu ska göra en avstämning. Det är alltså den första stödmånaden som bestämmer tidpunkten för när du måste göra en avstämning. Den ska ske tre månader efter påbörjat stöd.

Vad händer om man inte lämnar in en avstämning i tid?

Då riskerar man att bli återbetalningsskyldig för det stöd som betalats ut. Det finns en liten säkerhetsventil i form av anstånd, men det är inget som jag rekommenderar företag att använda sig av lättvindigt. I normalfallet kommer man att bli av med stödet om man inte stämmer av i tid. Då spelar det inte någon roll om man egentligen är berättigad till stödet eller inte. Så prioritera att göra avstämningen och börja i tid.

Vad händer om man lämnar in fel uppgifter?

Man får försäkra att man lämnar in avstämningen på heder och samvete, så det gäller att vara noggrann. Tillväxtverket signalerar så här inledningsvis att de kommer att göra en mjuk avstämning som tar hänsyn till att arbetstiden kan ha varierat. Det viktiga är att vara helt sanningsenlig när man fyller i uppgifterna.

Vilka uppgifter ska lämnas in?

Det är många uppgifter som ska lämnas in om både företaget och om hur man har använt sig av arbetstidsförkortningen på individnivå. Det gäller att ha alla uppgifterna sammanställda när man ger sig in i verktyget. Var också noggrann om att besvara frågorna sanningsenligt.

Finns det några fallgropar?

Det återstår att se. Jag har inte sett verktyget ännu. Det lanseras först den 16 juni. Vi vet att det är ett fast system, alltså att man inte kan skriva in särskilt mycket extra information och motiveringar. När det gäller arbetstidsredovisningen av hur mycket en anställd har arbetat är det viktigt att tänka på att du kanske senare vid slutavstämningen måste kunna styrka ”hur arbetstagaren har arbetat” exempelvis genom schema, stämpelkort eller annat arbetstidsredovisningssystem. En fråga som jag kommer att titta på är hur man ska hantera den som tagit ut kompledighet, eller helt enkelt haft oregelbunden arbetstid och hur de kommer hantera detta. Jag förutsätter att Tillväxtverket har arbetat igenom alla scenarier nu när de lanserar verktyget.

Vad gör man om man behöver hjälp?

Första steget är att läsa informationen på Tillväxtverkets webbplats och alla de frågorna som de ska ha svar på. De har lagt upp en kort informationsfilm om avstämning. Tillväxtverket har också meddelat att man ska använda sig av deras verktyg att ställa webbfrågor för att snabbare få svar. Du som är medlem i Företagarna är självklart välkommen att ta kontakt med vår juridiska rådgivning. Observera dock att än så länge har vi inte fått all information och vi har inte heller sett verktyget ännu.

Fler nyheter från Företagarna