headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Daniel Wiberg och Helena Fond (infogade) skriver en debattartikel på Sydsvenskans hemsida.

Det är dags att gå från ord till handling, Baylan!

Politiker har under lång tid sagt sig prioritera regelförenkling och minskad administration för företagare, men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad. Det skriver Daniel Wiberg och Helena Fond, Företagarna i en debattartikel publicerad i Sydsvenskan.

"Enligt Tillväxtverket ökar kostnaderna för den tid och de resurser landets företagare ägnar åt att hantera lagar och regler med 1,2 miljarder varje år. Men trots upprepade löften från politiker och myndigheter dröjer sig byråkrati från en svunnen tid kvar och försvårar livet för företagare", skriver Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna och Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling i debattartikeln.

De menar att i stort sett alla politiker och partier har under lång tid sagt sig prioritera regelförenkling och minskad administration för företagare.

"Men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad" skriver debattörerna som nu vill se positiva följder av den regelförenklingsturné som  näringsminister Ibrahim Baylan (S) var ute på i höstas, då han diskuterade företagandets villkor med landets små och medelstora företag. 

"Det är dags för Ibrahim Baylan att gå från ord till handling."
 
Läs debattartikeln i Sydsvenskan
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap