För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välkomna förslag om att utöka Rut-avdraget

Publicerad 4 feb 2020
Nya tjänster och höjt tak för Rut är på förslag. Företagarna gör tummen upp.
Tvätt. Ett område som Rut-avdraget kan utökas till.

Vid månadsskiftet presenterade Rut-utredningen sitt delbetänkande. Utredningen föreslår att Rut-avdraget utökas med fyra nya typer av tjänster:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten
  • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande, där bohaget kan komma till återanvändning, samt till och från magasinering
  • Enklare tillsyn av bostad, till exempel fritidshus.

Rut motverkar svartarbete

Företagarna är på det stora hela positiva till utredningens förslag.

− Förslagen ligger i linje med det förväntade enligt utredningsdirektiven, och är överlag välkomna. Rut-avdraget har fungerat väl och varit ett verktyg att minska skattekilarna i viktiga sektorer, vilket minskar incitamenten för svartarbete. Det har också bidragit till ökad entreprenöriell aktivitet och framväxten av nya varumärken i ett flertal branscher, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Värna tydlighet i Rut-avdraget

Företagarna anser dock att det är viktigt att inte bygga in otydligheter i regelverket.

− Invändningar kan göras mot vissa gränsdragningar, till exempel att kemtvätt inte ska vara avdragsberättigat medan annan klädestvätt är det, och vilka transporttjänster som inkluderas och inte. Otydligheter i regelverket riskerar att göra systemet mer oförutsägbart, säger Patrick Krassén.

Höjt tak för Rut-avdraget

Även taket för Rut-avdraget föreslås höjas, till 75 000 kronor per person och år. Rot-avdragets tak på 50 000 kronor föreslås inte höjas. Det totala avdraget för Rut och Rot per person får alltså uppgå till 75 000 kronor, men därav får högst 50 000 kronor avse Rot-arbete.

− Höjningen av taket är positivt och något Företagarna har efterlyst ett antal år. Man bör dock se över om det är så ändamålsenligt att taket beräknas gemensamt för de båda avdragen. Därutöver är det viktigt att f-skattesystemet värnas, så att det är enkelt och rättssäkert att bedriva företag i Rut- och Rot-branscherna, säger Patrick Krassén.

Förändringarna skulle enligt utredningsförslaget träda i kraft 1 januari 2021. Betänkandet förväntas skickas ut på remiss inom kort. Utredningen kommer att lämna ett ytterligare betänkande, avseende en särskild ordning för RUT-avdraget för äldre, senast 1 september.

Fel finansiera Rut-avdrag med flygskatt

För att finansiera det utökade Rut-avdraget föreslår utredningen att flygskatten höjs så att den 2021 inbringar ytterligare 270 miljoner kronor till staten.

− Att finansiera ett utökat Rut-avdrag genom förhöjd flygskatt med omkring 20 procent är en del av januariavtalets så kallade gröna skatteväxling. Flygskatten är dock inte en effektiv miljöskatt i den bemärkelse att den främjar ett nödvändigt bränslebyte i flyget och därmed en grönare flygnäring. Det är en rent fiskal skatt som nu ska användas för att täcka upp ett underskott, vilket man bör vara tydlig med. En förhöjd flygskatt innebär ytterligare begränsning av svenska företags tillgänglighet och konkurrenskraft. Flygets utsläpp och klimatpåverkan behöver definitivt minska, men det sker effektivast genom styrmedel och handelsavtal som leder till att det fossila flygbränslet fasas ut, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur.   

Taggar
Fler nyheter från Företagarna