headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
TV 4-nyheterna har avslöjat oseriösa företag i IT-branschen som ger sken av att erbjuda praktik.

Svart arbetskraft är inte praktik

Företagarnas expert Lise-Lotte Argulander är kritisk till företag som gör sken av att erbjuda praktik, men som i själva verket är oseriösa.

Tv 4-nyheterna har avslöjat hur unga människor lurats till Sverige med löfte om att få jobb i IT-branschen. Men först ska de utföra månader av oavlönad ”praktik”. När ”praktiken” tagit slut har jobblöftena brutits och nya oavlönade ”praktikanter” har tagit deras plats.

I reportaget intervjuas Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander. Hon är mycket kritisk och pekar på att det kan vara människoexploatering eftersom personer i beroendeställning till ”arbetsgivaren” har uppenbart orimliga villkor.

Oseriösa företag

Lise-Lotte vänder sig emot att kalla de personer som reportaget i TV 4-nyheterna handlar om för praktikanter.

− Det här är personer som inte känner till vad som gäller i Sverige. De jobbar gratis upp till tolv timmar om dagen sju dagar i veckan med självständiga uppgifter. En av kvinnorna var projektledare. Så får det inte bara gå till på arbetsmarknaden, säger hon.

De arbetsgivare som Tv 4-reportaget handlar om driver oseriösa företag. Att sätta i system att använda oavlönad arbetskraft under förevändning att det skulle handla om praktik slår undan benen för seriösa företagare som följer lagar och regler och är schyssta arbetsgivare.

− Det finns en generalskyldighet som alla arbetsgivare har att tillämpa och det är att betala lön för utfört arbete. Svart arbetskraft, som inte ens får betalt, har inget med praktik att göra, säger Lise-Lotte Argulander.

Praktik är reglerad

Frågan om praktik är däremot snårig även för företagare som vill göra rätt. Företagarnas juridiska rådgivning får ofta samtal från medlemsföretag som vill veta hur de ska göra för att ta emot en praktikant.

− Ett typiskt exempel är att det är en hantverkare som blivit kontaktad av en ung person som vill gå med på jobbet för att bilda sig en uppfattning om det är en yrkesbana att satsa på. Men det går inte att bara bjuda in någon hur som helst, säger Lise-Lotte Argulander.

Det som Företagarna informerar om är att det bara finns två vägar att gå för att ta in en praktikant. Den ena är praktik som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd via Arbetsförmedlingen. Då betalar Försäkringskassan ut ersättning till praktikanten. Den andra är praktik som en del av en utbildning, som yrkesgymnasium, högskola eller motsvarande.

− Praktikanten ska inte ersätta anställda utan ska gå bredvid för att se och lära. Oftast kräver utbildningsanordnaren eller Arbetsförmedlingen att finns en handledare på arbetsplatsen och att företaget uppfyller vissa andra villkor. De ordnade formerna för praktik löser också alla detaljer om ansvarsförsäkring för företaget och praktikantens försäkringsskydd, säger Lise-Lotte Argulander.

I artikeln Kan jag ta in en praktikant för att göra jobb på företaget? svarar Företagarnas juridiska rådgivning på vad du som företagare måste tänka på om du vill ta emot en praktikant.

 − Praktik är värdefullt för dem som är på väg ut på arbetsmarknaden och ger även företagen som erbjuder plats för det mycket tillbaka, så vi uppmuntrar verkligen företag att ta emot praktikanter fast via de två ”riktiga” vägarna. Det viktiga är att tänka efter före, så att man inte råkar göra något fel av misstag, säger Lise-Lotte Argulander.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap