headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Små och medelstora företag kommer granskas extra av Skatteverket inriktat på företagsägda bilar, med höga förmånsvärden och företagsägda fastigheter med höga taxeringsvärden. Foto: Shutterstock

Detta granskar Skatteverket extra i år

19 feb 2020
4 av 10 företag gör fel när de redovisar, eller missar att ta upp, privata kostnader och förmåner. Här är områdena som Skatteverket specialgranskar 2020.

Skatteverket gör extra kontroller inom några områden, för att upptäcka misstag, felaktigheter och rent fusk. Nu har myndigheten gått ut med information kring vad man tittar extra noga på i år.

Privata kostnader och oredovisade förmåner är de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt och ett område som får prioriterade kontroller. Hela 4 av 10 företag gör fel här, enligt Skatteverket, något som beräknas kosta skattebetalarna cirka 8 miljarder kronor. 

Karin B rund.png– Företagare vill göra rätt men det är inte lätt. Skattereglerna är krångliga och det är svårt att tolka, ha korrekta underlag och liknande, även om man försöker. Det kan till och med vara så att företagare avstår från att göra avdrag som de skulle kunna ha rätt till därför att det är för krångligt och dokumentationen tar för mycket tid, säger Karin Berggren som är jurist på Företagarna.

I år riktar Skatteverket in kontrollerna lite extra på företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden.

– Bilar i olika former är ofta ett mycket viktigt arbetsredskap. Reglerna för förmånsvärde för privatkörning är krångliga och leder till en hel del administration för företagaren. Höga förmånsvärden leder till skatteintäkter eftersom det beskattas som arbetsinkomst och är med och finansierar den välfärd som vi alla har nytta av, kommenterar Karin Berggren.

Städ och transport utvalda branscher

Städ- och transport är de branscher som kollas extra i år. Här är målet att upptäcka och hindra svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter.

Andra områden som Skatteverket kommer göra prioriterade kontroller inom är id-fusk för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, penningtvätt, skenutvandring och innehav av kapitalförsäkringar.

–  Just för att reglerna är så krångliga är Skatteverkets insatser för att upplysa och informera ett bra stöd för alla företagare. Och det är självklart viktigt att få tag på de kriminella som medvetetet fuskar och begår brott via ett företag, säger Karin Berggren.

Få koll på reglerna!

Har du frågor kring skatteregler eller annat som rör regelverk och juridik? Som medlem ringer du vår juridiska rådgivning utan kostnad.

Svar på vanliga frågor om skatter finns här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap