podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

En jul som ingen annan

Publicerad 17 dec 2020
Det finns ljus i mörkret trots allt, enligt de senaste ekonomiska prognoserna, skriver Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Krisen är långt ifrån över. Svensk ekonomi är inne i en period av ökad osäkerhet till följd en andra smittvåg och restriktioner. Inte minst slår detta mot konsumentnära och mindre företag. I dem är marginalerna ofta små och ett uteblivit kundbesök blir en utebliven intäkt som är svår att ta igen.

Men även om läget känns ovanligt mörkt så här i december 2020 så finns det vissa ljusglimtar.

Finansministern presenterade på onsdagen en prognos över det ekonomiska läget. Den visar att det trots förnyade restriktioner och en orolig omvärld går bättre än befarat för svensk ekonomi.

Starkare återhämtning än befarat

Den svenska ekonomin uppvisade en starkare återhämtning än väntat under kvartal tre och fyra. Även läget på arbetsmarknaden har utvecklats mer positivt jämfört med tidigare bedömning och arbetslösheten väntas bli lägre 2021 än vad som tidigare prognostiserats. Samtidigt väntas aktiviteten under innevarande kvartal och inledningen av 2021 dämpas i spåren av ökad smittspridning och restriktioner. Utfallet för BNP-tillväxten i år förväntas bli negativt: -2,9 procent.

Det som framförallt bidrar positivt i finansministerns ekonomiska prognos för 2021 är utvecklingen av ett corona-vaccin. Denna andra våg av smittspridning beräknas också få en något mer begränsad effekt på ekonomin eftersom företag och hushåll har lärt sig hur smittan kan hanteras samtidigt som aktivitet upprätthålls. Detta kombinerat med ett vaccin kommer bidra till återhämtning och BNP-tillväxten förväntas blir omkring tre procent för 2021.

Tufft för hotell och restauranger

Även Konjunkturinstitutet noterar att utvecklingen varit något bättre än befarat. Liksom finansministern konstaterar Konjunkturinstitutet att den andra vågen av smittspridningen medfört att den ekonomiska återhämtningen brutits under det fjärde kvartalet. Men, den nära förestående massvaccineringen innebär att återhämtningen kan ta fart igen under det andra kvartalet 2021.

En bransch som utmärker sig med ett förvärrat läge i termer av minskad omsättning, framförallt det senaste halvåret, är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen i genomsnitt 64 procent. I mitten av november var tappet drygt 50 procent. Enligt Konjunkturinstitutet upplever 53 procent av företagen i näringslivet en lägre omsättning jämfört med normalt. Detta är dock en minskning med två procentenheter jämfört med den föregående undersökningen i november. I maj var motsvarande andel 74 procent.

Företagarna har drivit på

Totalt har över 113 000 personer varslats sedan början av mars. Arbetslösheten uppgår nu till 451 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på nästan 9 procent. Utan korttidspermittering hade det sett ännu värre ut.

Företagarna har varit en av de starkaste förespråkarna för förlängning och förtydliganden av stöden till krisdrabbade företag. Vi har påtalat de många problem och brister som stöden har och försökt få myndigheterna att informera bättre. Därför var det välkommet när information äntligen kom om att omställningsstödet, systemet för korttidspermittering och möjligheterna till anstånd med skatteinbetalningar förlängs och förtydligas.

Det finns hopp

Det är inte möjligt att måla en speciellt ljus bild av läget, corona-pandemin, brexit och annat elände bidrar till vintermörkret. Men det finns hopp, vi kommer att ta oss igenom den här krisen och det kommer ljusare tider. Det är helt enkelt ett konjunkturläge med klassisk julprägel – en jul som ingen annan.

 

Taggar
Riks Krönika
Fler nyheter från Företagarna